Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: NAk. rok: 2017/2018

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Předmětem je prohloubení znalostí teoretických, inženýrských a zejména stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín, umožňujících samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou a teorií spolehlivosti. Stavebně-inženýrské předměty jsou rozvíjeny zařazením inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb a statikou při rekonstrukcích.
Obor Management stavebnictví je rozvíjen po ekonomicko-manažerské linii předměty investování, oceňování nemovitostí, velký důraz je kladen na projektové řízení staveb a manažerské systémy, management stavebního podniku, finanční analýzu ve stavebním podniku, veřejné finance a investice. Doplňující předměty jsou zaměřené na manažerské techniky a právo v podnikání. Schopnost komplexního řešení problému a inženýrské myšlení je prokazováno v projektech. Propojení ekonomického, manažerského a technického vzdělání se promítá do projektů z projektového řízení staveb a stavebního podniku.
Systém povinně volitelných předmětů umožňuje individuální specializaci do dodavatelské sféry nebo do veřejné správy. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské a ekonomické předměty oboru, v nichž student nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení problémů v oboru Management stavebnictví.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Management stavebnictví získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technicko-ekonomických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe může absolvent studijního oboru Management stavebnictví získat autorizaci) je schopen řídit složité technicko-ekonomické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CV021Ceny ve stavebnictví 2cs4zimníPovinnýzá,zkano
CV006Inženýrský seminář 1cs2zimníPovinnýano
CV020Manažerské účetnictvícs4zimníPovinnýzá,zkano
CA005Matematika 5 (E)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CH053Modernizace a rekonstrukcecs4zimníVolitelnýkl5578ano
CG051Územní plánovánícs4zimníVolitelnýkl5578ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4zimníVolitelnýkl5579ano
CL058Statika při rekonstrukcích (E)cs4zimníVolitelnýkl5579ano
CV051Ekonomická statistikacs4zimníVolitelnýkl5580ano
CD006Teorie spolehlivosti cs4zimníVolitelnýkl5580ano
BP009Inženýrské sítěcs4zimníVolitelnýzá,zk5581ano
CF052Zakládání staveb (E)cs4zimníVolitelnýzá,zk5581ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CV005Investovánícs4letníPovinnýzá,zkano
CV010Inženýrský seminář 2cs2letníPovinnýano
CV007Oceňování nemovitostí cs4letníPovinnýzá,zkano
CV009Projektové řízení staveb 2cs5letníPovinnýzá,zkano
CV022Správní právocs3letníPovinnýzkano
CB055Aplikovaná fyzika (E)cs3letníVolitelnýkl5582ano
CV075Regionální politikacs3letníVolitelnýkl5582ano
CV076Manažerské technikycs3letníVolitelnýkl5583ano
CV077Marketing 2cs3letníVolitelnýkl5583ano
CE055Geografické informační systémycs2letníVolitelnýkl5584ano
CV078Integrované systémy managementucs2letníVolitelnýkl5584ano
CZ052Etika v podnikání cs2letníVolitelný5585ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2letníVolitelný5585ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CV018Diplomový seminář (E)cs2zimníPovinnýano
CV023Management stavebního podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
CV012Projekt – Projektové řízení staveb 2cs6zimníPovinnýklano
CV011Projekt – Stavební podnik 2cs6zimníPovinnýklano
CV024Veřejné stavební investice 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
CV079Finanční analýza ve stavebním podnikucs3zimníVolitelnýkl5587ano
CV080Veřejné financecs3zimníVolitelnýkl5587ano
CV081Hodnotové inženýrstvícs3zimníVolitelnýzá,zk5588ano
CV082Správa stavebních objektůcs3zimníVolitelnýzá,zk5588ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5578 0 CH053, CG051
5579 0 BI052, CL058
5580 0 CV051, CD006
5581 0 BP009, CF052
5582 0 CB055, CV075
5583 0 CV076, CV077
5584 0 CE055, CV078
5585 0 CZ052, CZ054
5587 0 CV079, CV080
5588 0 CV081, CV082