Detail předmětu

Veřejné finance

FAST-CV080Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na charakteristiku veřejných financí, veřejných statků a základní principy rozhodování ve veřejném sektoru. Jsou zde řešeny oblasti veřejných příjmů a výdajů, daňové teorie, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění. Součástí předmětu jsou rovněž prostorové aspekty veřejných financí a zásady rozpočtového procesu včetně dopadu fiskální nerovnováhy na ekonomiku státu.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost finančních vazeb v rámci veřejného sektoru a jejich dopadů na ekonomiku státu jako celku, ekonomiku územních celků a ekonomiku soukromých subjektů.

Prerekvizity

Základy makroekonomie a mikroekonomie, financování, přehled o daňové problematice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Veřejné finance – základní pojmy a vazby.
2. Ekonomická analýza veřejných statků, jejich charakteristika a typologie.
3. Veřejná volba a její konsekvence pro oblast veřejných financí. Specifika rozhodování v oblasti veřejných financí. Základní pravidla veřejné volby.
4. Veřejné výdaje, veřejné projekty a veřejné výdajové programy. Makro a mikroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů. Faktory, které ovlivňují objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů.
5. Veřejné příjmy, klasifikace veřejných příjmů a další klasifikace daní. Veřejné poplatky.
6. Úvod do daňové teorie. Daňové principy, spravedlnost daní, efektivnost daní, daňový přesun a dopad.
7. Sociální zabezpečení a příčiny jeho vzniku. Nástroje sociálního zabezpečení. Sociální pojištění.
8. Prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus. Fiskální decentralizace.
9. Hospodářská politika státu. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha.
10. Rozpočtový proces v České republice.

Cíl

Student získá základní přehled o problematice veřejného financování a o systému veřejných financí v České republice. Cílem předmětu je poukázat na finanční vazby v rámci veřejného sektoru a na jejich dopady na ekonomiku státu jako celku, ekonomiku územních celků a ekonomiku soukromých subjektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-MI magisterský navazující

    obor X , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor