Detail oboru

Biomedicínské a ekologické inženýrství

FEKTZkratka: M1-BEIAk. rok: 2015/2016

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Biomedicínské a ekologické inženýrství (BEI) je zaměřen na výchovu inženýra s orientací na mezioborou oblast biomedicínských a ekologických aplikací elektroniky a kybernetiky. Absolvent ovládá teoretické i praktické aspekty obecné elektronické inženýrské praxe a navíc je seznámen se zvláštnostmi aplikací v oblasti biomedicínského resp. klinického a ekologického inženýrství. Vedle technických obecných a specializovaných předmětů oblasti elektroniky a kybernetiky absolvuje student ucelený soubor biomedicínsky a ekologicky orientovaných předmětů, přednášených význačnými lékaři, biofyziky a environmentalisty. Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie. Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky a kybernetiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Klíčové výsledky učení

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Student získá široké obecně použitelné znalosti z oblasti přístrojové a měřicí techniky, zpracování a analýzy měřicích dat, signálů a obrazů, a rovněž o aplikacích umělé inteligence k řešení složitých a neurčitých problémů charakteristických pro humanitní oblast. Ve specializovaných předmětech se seznámí s diagnostickou technikou pro lékařské i ekologické aplikace, se specielními zobrazovacími systémy, s terapeutickou, protetickou a laboratorní technikou, se zásadami návrhu technických systémů pro zdravotnictví, environmentalistiku a jiné humanitně orientované oblasti. Z uživatelského hlediska se také důkladně seznámí s informatizací zdravotnictví a ekologie.
Absolventi oboru se mohou dík širokému obecnému základu studia, zajišťujícímu vysokou adaptabilitu, uplatnit v různých oblastech slaboproudé elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a aplikované informatiky. Jejich mezioborové studium a stáže na klinických a ekologických pracovištích jim navíc umožňují efektivní komunikaci s medicínskými a ekologickými specialisty.
Absolventi oboru biomedicínského a ekologického inženýrství mohou uplatnit získané specielní znalosti zejména při zaměstnání v oblasti zdravotnictví (nemocnice, kliniky, výzkumné ústavy), ve výrobních podnicích lékařské techniky, v institucích, zajišťujících diagnostiku a ochranu životního prostředí. Široký základ studia jim však umožňuje pracovat i mimo tuto oblast, jako inženýři-elektronici, zaměření na přístrojovou, měřicí a mikroprocesorou techniku a na využití informačních technologií. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technické řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MABDAnalýza a interpretace biologických datcs5zimníPovinnýzá,zkano
MASOAnalýza signálů a obrazůcs5zimníPovinnýzá,zkano
MBCLBiologie člověkacs5zimníPovinnýzá,zkano
MMIDModelování a identifikacecs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MMOBModelování biologických systémůcs4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MUENÚvod do environmentalistikycs4zimníVolitelný oborovýzkano
MPOAMikroprocesory s architekturou ARM cs5zimníVolitelný mimooborovýklano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
MESIEmbedded systems for industrial controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XPRIProjektové řízenícs, en4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-BEI LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-BEI LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-BEI LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýM-BEI LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkM-BEI LZS VV Bano
MBFYBiofyzikacs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MDBEDiagnostika bio- a ekosystémůcs5letníPovinnýzá,zkano
MEKIEkologické inženýrstvícs5letníPovinnýzá,zkano
MKZSKlasické zobrazovací systémy v medicíně a ekologiics5letníPovinnýzá,zkano
MKFLKlinická fyziologiecs4letníPovinnýzá,zkano
MMZSVyšší metody zpracování signálůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MZISZdravotnické informační systémycs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MMBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPKSPočítačové a komunikační sítěcs5letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPRIProjektové řízenícs, en4letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-BEI LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-BEI LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýM-BEI LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýM-BEI LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýM-BEI LZS VV Bano
MMNMModerní numerické metodycs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-BEI TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MEFEEnglish for Lifecs, en4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkM-BEI LZS VV Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MM2BSemestrální práce 2cs2zimníPovinnýklano
MALESpeciální lékařská a ekologická technikacs5zimníPovinnýzá,zkano
MTZSTomografické zobrazovací systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
MZDPZdravotní péčecs5zimníPovinnýzá,zkano
MEALEvoluční algoritmy cs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MNPSNávrh a provoz komplexních systémůcs4zimníVolitelný oborovýzá,zkne
MPDGPočítačová podpora lékařské diagnostikyen4zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MSNVSenzory neelektrických veličincs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MSPRSignálové procesorycs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýM-BEI LZS VV Bano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MESIEmbedded systems for industrial controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýM-BEI LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníTeoretická nadstavbazkM-BEI TN matem.ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMSBDiplomová prácecs30letníPovinnýano
MXMBOdborná praxecs0letníPovinnýano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-BEI LZS VV Bano
MMETZáklady metodologie výzkumu cs2letníTeoretická nadstavbaano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MEFEEnglish for Lifecs, en4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
M-BEI LZS VV A 1 MEFE
M-BEI LZS VV B 2 XCA1, XCA3, XCA5, XKPT, XPOU, XCA2, XCA4, XEPO, XMAU, XTPR, MFIT, MEME, MESI, MMEN, XPOM, MPSY, MARC, MEDS, MPPM, MTOC
M-BEI TN matem. 1 MMNM, MPSO