Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Forenzní ekotechnika

Program: Soudní inženýrství (prezenční forma)

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Profil

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0PovinnýkolC1 - 39ano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0PovinnýdrzkP - 52ano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0PovinnýdrzkP - 52ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0PovinnýkolC1 - 91ano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0PovinnýdrzkP - 39ano
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0PovinnýkolC1 - 26ano
DSD03Obecné zásady oceňování majetkucs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
DSD11Psychologie a socilogie v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0PovinnýkolC1 - 91ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0PovinnýkolC1 - 117ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0PovinnýdrzkC1 - 39ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0PovinnýkolC1 - 195ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0PovinnýkolC1 - 195ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0PovinnýkolC1 - 195ano