• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor kvality

Odbor kvality zabezpečuje zejména:

 • systém hodnocení kvality činností VUT a jeho sledování a koordinaci,
 • implementaci, metodické řízení, koordinaci a správu moderních metod a nástrojů řízení kvality,
 • funkčnost systému řízení kvality,
 • metodickou pomoc při zavádění a aplikaci moderních metod a nástrojů řízení kvality ostatním fakultám, vysokoškolským ústavům a dalším součástem VUT,
 • informovanost o problematice na všech úrovních řízení VUT, zpravidla formou školení, přednášek, seminářů, prezentací a publikováním článků,
 • návrh témat z oblasti řízení kvality do strategických dokumentů VUT
 • návrh úprav v informačních systému VUT (dále též jen „IS“ nebo „IS VUT“), které budou umožňovat sběr dat a informací potřebných pro řízení a vyhodnocování kvality činností VUT

  vedoucí

  zaměstnanec