• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Sekretariát rektora

Sekretariát rektora zabezpečuje administrativní zajištění výkonu funkce rektora a kancléře.

    vedoucí

    zaměstnanec