• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor veřejných zakázek

Odbor veřejných zakázek zabezpečuje zejména:

 • organizační a administrativní zajištění zadávacích řízení a soutěží o návrhv souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s dalšími obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a normami VUT,
 • u realizovaných veřejných zakázek připravuje kompletní zadávací dokumentaci včetně návrhu obchodních a platebních podmínek nebo návrhu smluv,
 • v rámci koordinační role posuzuje podklady pro zadání veřejné zakázky, sjednocuje praxi a koriguje případné odchylky od závazného postupu,
 • vypracování a aktualizace koncepce zadávání veřejných zakázek a jejich metodické řízení
 • vedení centrální evidence veřejných zakázek VUT,
 • zastupování VUT ve sporech vzniklých z činnosti odboru veřejných zakázek, řízení a administrativní zajištění všech úkonů VUT jako zadavatele při vyřizování námitek a při jednání s orgánem dohledu. 

 • Informace k veřejným zakázkám

  vedoucí

  zaměstnanec

  Rektorát VUT v Brně

  Kontakt

  REKTORÁT
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

  Antonínská 548/1, Brno 601 90
  telefon: viz nejčastější čísla
  e-mail: vut@vutbr.cz
  www.vutbr.cz