• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor strategického řízení a rozvoje

Odbor strategického řízení a rozvoje zabezpečuje zejména:

 • zpracování a projednávání dlouhodobých záměrů VUT a jejich aktualizací v souladu s požadavky a postupy vymezenými zákonem, statutem a ministerstvem formulovaným dlouhodobým záměrem a podmínkami a vládními dokumenty k politice vzdělávání,
 • přípravu, zpracování prezentování a projednávání strategických záměrů a vizí VUT ve spolupráci s kvestorem a jemu podřízenými pracovišti,
 • zastupování strategických zájmů VUT v poradních sborech a pracovních skupinách rektora,
 • provádění analýz v souladu s úkoly vyplývajících z naplňování dlouhodobých záměrů VUT,
 • koordinaci přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů VUT v rámci institucionálních rozvojových programů MŠMT pro oblast infrastruktury VUT v návaznosti na projekty připravované v přímé odpovědnosti rektora nebo prorektorů,
 • strategii a proces nově zakládaných právnických osob v souladu s vnitřním předpisem a zajištění výkonu práv a povinností, které VUT plynou z účasti v jiné právnické osobě. 

  zaměstnanec

  Rektorát VUT v Brně

  Dokumenty

  Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

  Seminář OP VVV

  Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.
  Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.