• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor rozpočtování a financování

Odbor rozpočtování a financování zajišťuje zejména:

 • rozpočtování a financování vč. rozpočtu VUT a Rektorátu
 • analytika ekonomických informací
 • dotace a příspěvky (vč. program. financování)
 • financování a ekonomika projektů
 • finanční kontrola
 • ekonomické metody a aplikace (vč. full-costing, kalkulací, oddělování HČ/NHČ aj.)
 • rozbory hospodaření VUT
 • příprava a rozborování rozpočtu Rektorátu
 • výroční zpráva o hospodaření VUT
 • podpora agendy náhradové komise VUT (ve spolupráci s Právním odborem)
 • metoda FC a kalkulace nákladů
 • metodika oddělování hospodářských a nehospodářských činností
 • správa a rozvoj ekonomických metod a aplikací (vč. správy číselníků) p
 • odpora externím kontrolám

  vedoucí

  zaměstnanec

  Rektorát VUT v Brně

  Kontakt

  REKTORÁT
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

  Antonínská 548/1, Brno 601 90
  telefon: viz nejčastější čísla
  e-mail: vut@vutbr.cz
  www.vutbr.cz