• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor kontroly

Odbor kontroly zabezpečuje zejména:

 • plánování a výkon interní kontroly,
 • kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů VUT a vnitřních norem VUT,
 • identifikaci rizik na základě kontrolních zjištění a předkládání doporučení k předcházení, zmírnění nebo eliminaci rizik,
 • poskytování odborných informací a metodickou pomoc v oblasti finanční kontroly,
 • mimořádné kontroly nařízené rektorem na základě jeho pověření ve všech činnostech VUT ve smyslu zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
 • prošetření podání občanů ve smyslu obecně závazných právních předpisů, včetně vedení evidence,
 • metodickou pomoc vedoucí k eliminaci rizik zjištěných při výkonu činnosti vnitřní kontroly,
 • koordinace a poskytování součinnosti externím kontrolám,
 • vedení centrální evidence externích kontrol.

  vedoucí

  zaměstnanec

  Rektorát VUT v Brně

  Kontakt

  REKTORÁT
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

  Antonínská 548/1, Brno 601 90
  telefon: viz nejčastější čísla
  e-mail: vut@vutbr.cz
  www.vutbr.cz