• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Archiv VUT v Brně

Aktuality

ARCHIV

 • Archiv VUT v Brně byl zřízen rozhodnutím rektora č. 60/1992 k 1. březnu 1992 jako archiv zvláštního významu (podle zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví).
 • Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě je Archiv VUT v Brně od 1. ledna 2005 akreditovaným specializovaným archivem (§ 80 odst. 4). V roce 2007 a 2011 splnil Archiv VUT v Brně podmínky pro potvrzení akreditace.

Archiv zabezpečuje zejména následující činnosti:

a) dohled na výkon spisové služby na VUT,
b) poskytování metodické pomoci, konzultací a školení pro oblast spisové služby,
c) tvorba a aktualizace spisového řádu a spisového a skartačního plánu,
d) výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení,
e) přebírání, třídění, zpracovávání a inventarizace převzatých archiválií,
f) ukládání archiválií,
g) vedení příslušné evidence archiválií podle archivního zákona,
h) v rámci svých kompetencí odpovídá za bezpečné uložení archiválií,
i) zajišťování všestranné péče o archiválie VUT, včetně jejich využití v oblasti informační, vědecké i kulturní,
j) vyhledávání a předkládání archiválií vyžádaných z archivu VUT ke správním a badatelským účelům,
k) provádění inventury archiválií vyhlášené ministerstvem vnitra,
l) plnění dalších povinností plynoucích z úschovy a správy archiválií.

  vedoucí

  zaměstnanec

  Archiv

  Kontakt

  ARCHIV

  Sídlo:
  Klatovská 18a, 602 00 Brno

  Doručovací adresa:
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
  ARCHIV
  Antonínská 548/1
  601 90 Brno

  Kontakt:

  vedoucí Mgr. Jana Dobšíčková
  +420 54114 4515
  dobsickova@ro.vutbr.cz

  Úřední hodiny badatelny:

  Po  Čt 9.00 – 12.00
    13.00 – 16.00

  Nutná telefonická domluva předem.


  SPISOVNA REKTORÁTU

  Sídlo:

  Antonínská 548/1, 601 90 Brno

  Kontakt: 
  Mgr. Bc. Zuzana Strnková
  +420 54114 4513
  +420 770 127 848
  strnkova@ro.vutbr.cz

  Mgr. Jiří Sedlický
  +420 54114 4516
  +420 733 622 299
  sedlicky@ro.vutbr.cz

  Úřední hodiny spisovny:

  Po telefonické domluvě.


  Mapa