Mgr.

Zdenka Fohlerová

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-02 – odborný asistent

+420 54114 9615, +420 54114 9854
zdenka.fohlerova@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  Hanliang Zhu, Huanan Li, Haoqing Zhang, Zdenka Fohlerova,Sheng Ni, Levent Yobas, Jaroslav Klempa, Imrich Gablech, Jaromir Hubalek, Honglong Chang, Pavel Neuzil. Heat Transfer Time Determination Based on DNA Melting Curve Analysis. Microfluidics and Nanofluidics, 2020, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1613-4982.
  Detail

  Hanliang Zhu, Zdenka Fohlerová, Jan Pekárek, Evgenia Basova and Pavel Neužil. Recent Advances in Lab-on-a-chip Technologies for Viral Diagnosis. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS, 2020, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0956-5663.
  Detail

 • 2019

  BÍLEK, O.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Enhanced antibacterial and anticancer properties of Se-NPs decorated TiO2 nanotube film. PLOS ONE, 2019, roč. 14, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FOHLEROVÁ, Z.; MOZALEV, A. Anodic formation and biomedical properties of hafnium-oxide nanofilms. Journal of Materials Chemistry B, 2019, roč. 7, č. 14, s. 2300-2310. ISSN: 2050-750X.
  Detail | WWW

  Haoqing Zhang, Ying Xu, Zdenka Fohlerova, Honglong Chang, Ciprian Iliescu, Pavel Neuzil. LAMP-on-a-Chip: Revising Microfluidic Platforms for Loop-Mediated DNA Amplification. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2019, č. 5, s. 44-53. ISSN: 0165-9936.
  Detail

 • 2018

  GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; KURDÍK, S.; FENG, J.; FECKO, P.; PODEŠVA, P.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P. Fabrication of buried microfluidic channels with observation windows using femtosecond laser photoablation and parylene-C coating. Microfluidics and Nanofluidics, 2018, roč. 22, č. 9, s. NA (NA s.)ISSN: 1613-4990.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; MLÝNEK, P.; SAMOUYLOV, K.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J. Transfection by Polyethyleneimine-coated Magnetic Nanoparticles: Fine-tuning the Condition for Electrophysiological Experiments. J BIOMED NANOTECHNOL, 2018, roč. 14, č. 8, s. 1505-1514. ISSN: 1550-7033.
  Detail

  VALLEJOS VARGAS, S.; Fohlerova Z.; Tomic M.; Gracia I., Figueras E.,; Cane C. Room Temperature Ethanol Microsensors Based on Silanized Tungsten Oxide Nanowires. In Proceedings. Proceedings. MDPI, 2018. s. 790-794. ISSN: 2504-3900.
  Detail | WWW

  PAVLIŇÁKOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D.; KHUNOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L. Effect of halloysite nanotube structure on physical, chemical, structural and biological properties of elastic polycaprolactone/gelatin nanofibers for wound healing applications. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS, 2018, roč. 91, č. 1, s. 94-102. ISSN: 0928-4931.
  Detail | WWW

  FENG, J.; FOHLEROVÁ, Z.; LIU, X.; CHANG, H.; NEUŽIL, P. Microfluidic device based on deep reactive ion etching process and its lag effect for single cell capture and extraction. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, roč. 269, č. 1, s. 288-292. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  MONTUFAR JIMENEZ, E.; CASAS LUNA, M.; HORYNOVÁ, M.; TKACHENKO, S.; FOHLEROVÁ, Z.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; DVOŘÁK, K.; ČELKO, L.; KAISER, J. High strength, biodegradable and cytocompatible alpha tricalcium phosphate-iron composites for temporal reduction of bone fractures. Acta Biomaterialia, 2018, č. 70, s. 293-303. ISSN: 1742-7061.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; POTOČŇÁK, T.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. DNA intracellular delivery into 3T3 cell line using fluorescence magnetic ferumoxide nanoparticles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2018. s. 149-153. ISBN: 978-981-10-9023-3. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; BAIAZITOVA, L.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Electrical Stimulation of ASAP1 with a Combination of Microelectrode Array and Fluorescent Techniques. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. s. 493-493. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
  Detail

 • 2017

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; GABRIELOVÁ, E. TiN microelectrode chamber coating for improved cardiomyocyte cell adhesion and electrophysiological characterization. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. s. 71-72. ISBN: 978-80-210-8580- 0.
  Detail | WWW

  FOHLEROVÁ, Z.; MOZALEV, A. Tuning the response of osteoblast-like cells to the porous-alumina-assisted mixed-oxide nano-mound arrays. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials (Electronic), 2017, roč. 105, č. 6, s. 1645-1654. ISSN: 1552-4981.
  Detail

  KUPKA, V.; LETAVAJ, E.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L. Elastické biodegradovatelné polyuretanové filmy využívající hydrofilní i hydrofobní polyoly pro použití v biomedicíně. Brno: Symma, s.r.o., 2017. s. 51-51.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; KHUNOVÁ, V.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L. The Effect of halloysite on structure and properties of polycaprolactone/gelatin nanofibers. Polymer Engineering and Science, 2017, roč. 57, č. 6, s. 506-512. ISSN: 0032-3888.
  Detail

  KOVÁŘ, D.; HUBÁLEK, J.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; KALINA, M.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; SKLÁDAL, P.; HLAVÁČEK, A. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. JOURNAL OF NANOMATERIALS, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1687-4110.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  ABDEL-LATTIF, A.; JANČÁŘ, J.; SPOTZ, Z.; ELHADIDY, H.; FOHLEROVÁ, Z.; MOSSED, D. Novel chitin/chitosan-glucan wound dressing: Isolation, characterization, antibacterial activity and wound healing properties. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 2016, roč. 510, č. 1, s. 86-99. ISSN: 0378-5173.
  Detail

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; PEKAŘÍK, V. MATRA-A reagent/ polyethyleneimine complex transfection for low toxic DNA plasmid delivery. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-210-8267- 0.
  Detail

  FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PŘIKRYLOVÁ, K.; POLÁKOVÁ, K. A comparative Study of TiO2 Surfaces with Different Topographies on Osteoblast Behavior. Aveiro, Portugalsko: 2016.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J. Solvent free synthesis and structural evaluation of polyurethane films based on poly(ethylene glycol) and poly(caprolactone). EXPRESS POLYM LETT, 2016, č. 6, s. 479-492. ISSN: 1788-618X.
  Detail

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; GABRIELOVÁ, E.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. An evaluation of different coatings for TiN microelectrode chambers used for neonatal cardiomyocytes. In Computing in Cardiology 2016. Computers in Cardiology. 43. Vancouver, Canada: Computing in Cardiology, 2016. s. 365-368. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; KHUNOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D. Příprava amfifilních nanovláken s přídavkem anorganických aditiv s potenciálním využitím v medicíně. VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016. Brno: 2016. s. 20-20.
  Detail | WWW

  MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; DIAZ-DE-LA-TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SPOTZ, Z.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; FOHLEROVÁ, Z.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Spark plasma sintering of load-bearing iron-carbon nanotube-tricalcium phosphate CerMets for orthopaedic applications. JOM, 2016, roč. 68, č. 4, s. 1134-1142. ISSN: 1047-4838.
  Detail | WWW

  Zeravik, J. , Fohlerova, Z., Milovanovic, M., Kubesa, O., Zeisbergerova, M., Lacina, K., Petrovic, A., Glatz, Z., Skladal, P. Various instrumental approaches for determination of organic acids in wines. FOOD CHEMISTRY, 2016, č. 194, s. 432-440. ISSN: 0308-8146.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; ABDEL-RAHMAN, R.; HRDINA, R.; BURGERT, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J.; NABEL, O.; PAVLIŇÁK, D. Wound Dressing based on Chitosan-hyaluronan Nonwoven Fabrics, Preparation, Characterization and Medical Applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2016, roč. 89, č. 8, s. 725-736. ISSN: 0141-8130.
  Detail

 • 2015

  HEGER, Z.; ZÍTKA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; MERLOS RODRIGO, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Use of green fluorescent proteins for in vitro biosensing. Chemical Papers, 2015, roč. 69, č. 1, s. 54-61. ISSN: 0366-6352.
  Detail

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. The effect of cryopreservation on the current response of CaV 3. 1 transfected HEK293 cells. Proceedings of the 21st Student Competition Conference. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 491-494. ISBN: 9788021421451483.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z. Novel Oxycellulose/ Gelatin Nanofibers for Medical Applications. Sborník příspěvků; Studentská konference Chemie je život. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 367-367. ISBN: 978-80-214-5290- 6.
  Detail | WWW

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Characterisation of cells migration through cardiac tissue using advanced microscopy techniques and Matlab simulation. In Computing in Cardiology 2015. Compuing in Cardiology 2013. Nice, France: Computing in Cardiology 2015, 2015. s. 1125-1128. ISBN: 978-1-5090-0684- 7. ISSN: 2325-8861.
  Detail

  BAIAZITOVA, L.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. The comparison of chemical and magnetic channelrhodopsin- 2 transfection efficiency. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2015. s. 71-73. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

  MOULICK, A.; BLAŽKOVÁ, I.; MILOSAVLJEVIĆ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; KOPEL, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R. Application of CdTe/ZnSe Quantum Dots in In Vitro Imaging of Chicken Tissue and Embryo. PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, 2015, roč. 91, č. 2, s. 417-423. ISSN: 0031-8655.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J. Biodegradable Elastic Polyurethane Films Applicable as Vascular Grafts. Brno: Středoevropský technologický institut, 2015. s. 105-105.
  Detail

  FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J. Elektronika a biosenzory. 2015. s. 1-73.
  Detail

 • 2014

  PEKÁRKOVÁ, J.; FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Synthesis of CdTe/ZnZ Core/ Shell Quantum Dots and Their In Vitro Toxicity Assessment. In 6 th International conference Nanocon 2014. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. s. 664-669. ISBN: 978-80-87294-53- 6.
  Detail

 • 2013

  KOVÁŘ, D.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; KALINA, M.; SKLÁDAL, P. The Synthesis, Surface Modification and Stability of SPIO Nanoparticles for MRI Application. Nanocon 2013 - Conference proceedings. 1. Brno: TANGER Ltd., 2013. s. 113-113. ISBN: 978-80-87294-44- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.