Mgr.

Zdenka Fohlerová

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-02 – odborný asistent

+420 54114 9615, +420 54114 9854
zdenka.fohlerova@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  BÍLEK, O.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Enhanced antibacterial and anticancer properties of Se-NPs decorated TiO2 nanotube film. PLOS ONE, 2019, roč. 14, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FOHLEROVÁ, Z.; MOZALEV, A. Anodic formation and biomedical properties of hafnium-oxide nanofilms. Journal of Materials Chemistry B, 2019, roč. 7, č. 14, s. 2300-2310. ISSN: 2050-750X.
  Detail

  Haoqing Zhang, Ying Xu, Zdenka Fohlerova, Honglong Chang, Ciprian Iliescu, Pavel Neuzil. LAMP-on-a-Chip: Revising Microfluidic Platforms for Loop-Mediated DNA Amplification. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2019, č. 5, s. 44-53. ISSN: 0165-9936.
  Detail

 • 2018

  MONTUFAR JIMENEZ, E.; CASAS LUNA, M.; HORYNOVÁ, M.; TKACHENKO, S.; FOHLEROVÁ, Z.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; DVOŘÁK, K.; ČELKO, L.; KAISER, J. High strength, biodegradable and cytocompatible alpha tricalcium phosphate-iron composites for temporal reduction of bone fractures. Acta Biomaterialia, 2018, č. 70, s. 293-303. ISSN: 1742-7061.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; MLÝNEK, P.; SAMOUYLOV, K.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J. Transfection by Polyethyleneimine-coated Magnetic Nanoparticles: Fine-tuning the Condition for Electrophysiological Experiments. J BIOMED NANOTECHNOL, 2018, roč. 14, č. 8, s. 1505-1514. ISSN: 1550-7033.
  Detail

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; POTOČŇÁK, T.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. DNA intracellular delivery into 3T3 cell line using fluorescence magnetic ferumoxide nanoparticles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. Singapore: Springer, 2018. s. 149-153. ISBN: 978-981-10-9023-3. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; BAIAZITOVA, L.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Electrical Stimulation of ASAP1 with a Combination of Microelectrode Array and Fluorescent Techniques. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. s. 493-493. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
  Detail

  FENG, J.; FOHLEROVÁ, Z.; LIU, X.; CHANG, H.; NEUŽIL, P. Microfluidic device based on deep reactive ion etching process and its lag effect for single cell capture and extraction. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, roč. 269, č. 1, s. 288-292. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  PAVLIŇÁKOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D.; KHUNOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L. Effect of halloysite nanotube structure on physical, chemical, structural and biological properties of elastic polycaprolactone/gelatin nanofibers for wound healing applications. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS, 2018, roč. 91, č. 1, s. 94-102. ISSN: 0928-4931.
  Detail | WWW

  VALLEJOS VARGAS, S.; Fohlerova Z.; Tomic M.; Gracia I., Figueras E.,; Cane C. Room Temperature Ethanol Microsensors Based on Silanized Tungsten Oxide Nanowires. In Proceedings. Proceedings. MDPI, 2018. s. 790-794. ISSN: 2504-3900.
  Detail | WWW

  GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; KURDÍK, S.; FENG, J.; FECKO, P.; PODEŠVA, P.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P. Fabrication of buried microfluidic channels with observation windows using femtosecond laser photoablation and parylene-C coating. Microfluidics and Nanofluidics, 2018, roč. 22, č. 9, s. NA (NA s.)ISSN: 1613-4990.
  Detail | WWW

 • 2017

  KOVÁŘ, D.; HUBÁLEK, J.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; KALINA, M.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; SKLÁDAL, P.; HLAVÁČEK, A. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. JOURNAL OF NANOMATERIALS, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1687-4110.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FOHLEROVÁ, Z.; MOZALEV, A. Tuning the response of osteoblast-like cells to the porous-alumina-assisted mixed-oxide nano-mound arrays. Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials (Electronic), 2017, roč. 105, č. 6, s. 1645-1654. ISSN: 1552-4981.
  Detail

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; GABRIELOVÁ, E. TiN microelectrode chamber coating for improved cardiomyocyte cell adhesion and electrophysiological characterization. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2017. s. 71-72. ISBN: 978-80-210-8580- 0.
  Detail | WWW

  ŠVACHOVÁ, V.; KHUNOVÁ, V.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z.; VOJTOVÁ, L. The Effect of halloysite on structure and properties of polycaprolactone/gelatin nanofibers. Polymer Engineering and Science, 2017, roč. 57, č. 6, s. 506-512. ISSN: 0032-3888.
  Detail

  KUPKA, V.; LETAVAJ, E.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J.; VOJTOVÁ, L. Elastické biodegradovatelné polyuretanové filmy využívající hydrofilní i hydrofobní polyoly pro použití v biomedicíně. Brno: Symma, s.r.o., 2017. s. 51-51.
  Detail | WWW

 • 2016

  FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PŘIKRYLOVÁ, K.; POLÁKOVÁ, K. A comparative Study of TiO2 Surfaces with Different Topographies on Osteoblast Behavior. Aveiro, Portugalsko: 2016.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J.; KHUNOVÁ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; PAVLIŇÁK, D. Příprava amfifilních nanovláken s přídavkem anorganických aditiv s potenciálním využitím v medicíně. VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016. Brno: 2016. s. 20-20.
  Detail | WWW

  ABDEL-LATTIF, A.; JANČÁŘ, J.; SPOTZ, Z.; ELHADIDY, H.; FOHLEROVÁ, Z.; MOSSED, D. Novel chitin/chitosan-glucan wound dressing: Isolation, characterization, antibacterial activity and wound healing properties. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 2016, roč. 510, č. 1, s. 86-99. ISSN: 0378-5173.
  Detail

  ABDEL-LATTIF, A.; ABDEL-RAHMAN, R.; HRDINA, R.; BURGERT, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J.; NABEL, O.; PAVLIŇÁK, D. Wound Dressing based on Chitosan-hyaluronan Nonwoven Fabrics, Preparation, Characterization and Medical Applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2016, roč. 89, č. 8, s. 725-736. ISSN: 0141-8130.
  Detail

  Zeravik, J. , Fohlerova, Z., Milovanovic, M., Kubesa, O., Zeisbergerova, M., Lacina, K., Petrovic, A., Glatz, Z., Skladal, P. Various instrumental approaches for determination of organic acids in wines. FOOD CHEMISTRY, 2016, č. 194, s. 432-440. ISSN: 0308-8146.
  Detail

  MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; DIAZ-DE-LA-TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SPOTZ, Z.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; FOHLEROVÁ, Z.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Spark plasma sintering of load-bearing iron-carbon nanotube-tricalcium phosphate CerMets for orthopaedic applications. JOM, 2016, roč. 68, č. 4, s. 1134-1142. ISSN: 1047-4838.
  Detail | WWW

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J. Solvent free synthesis and structural evaluation of polyurethane films based on poly(ethylene glycol) and poly(caprolactone). EXPRESS POLYM LETT, 2016, č. 6, s. 479-492. ISSN: 1788-618X.
  Detail

  SVOBODA, O.; SKOPALÍK, J.; BAIAZITOVA, L.; GABRIELOVÁ, E.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. An evaluation of different coatings for TiN microelectrode chambers used for neonatal cardiomyocytes. In Computing in Cardiology 2016. Computers in Cardiology. 43. Vancouver, Canada: Computing in Cardiology, 2016. s. 365-368. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; BAIAZITOVA, L.; ČMIEL, V.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; PEKAŘÍK, V. MATRA-A reagent/ polyethyleneimine complex transfection for low toxic DNA plasmid delivery. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2016. s. 1-3. ISBN: 978-80-210-8267- 0.
  Detail

 • 2015

  BAIAZITOVA, L.; SKOPALÍK, J.; ČMIEL, V.; CHMELÍK, J.; SVOBODA, O.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. Characterisation of cells migration through cardiac tissue using advanced microscopy techniques and Matlab simulation. In Computing in Cardiology 2015. Compuing in Cardiology 2013. Nice, France: Computing in Cardiology 2015, 2015. s. 1125-1128. ISBN: 978-1-5090-0684- 7. ISSN: 2325-8861.
  Detail

  ŠVACHOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁK, D.; FOHLEROVÁ, Z. Novel Oxycellulose/ Gelatin Nanofibers for Medical Applications. Sborník příspěvků; Studentská konference Chemie je život. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 367-367. ISBN: 978-80-214-5290- 6.
  Detail | WWW

  MOULICK, A.; BLAŽKOVÁ, I.; MILOSAVLJEVIĆ, V.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; KOPEL, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R. Application of CdTe/ZnSe Quantum Dots in In Vitro Imaging of Chicken Tissue and Embryo. PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, 2015, roč. 91, č. 2, s. 417-423. ISSN: 0031-8655.
  Detail

  KUPKA, V.; VOJTOVÁ, L.; FOHLEROVÁ, Z.; JANČÁŘ, J. Biodegradable Elastic Polyurethane Films Applicable as Vascular Grafts. Brno: Středoevropský technologický institut, 2015. s. 105-105.
  Detail

  SVOBODA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. The effect of cryopreservation on the current response of CaV 3. 1 transfected HEK293 cells. Proceedings of the 21st Student Competition Conference. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 491-494. ISBN: 9788021421451483.
  Detail

  FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J. Elektronika a biosenzory. 2015. s. 1-73.
  Detail

  HEGER, Z.; ZÍTKA, O.; FOHLEROVÁ, Z.; MERLOS RODRIGO, M.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V. Use of green fluorescent proteins for in vitro biosensing. Chemical Papers, 2015, roč. 69, č. 1, s. 54-61. ISSN: 0366-6352.
  Detail

  BAIAZITOVA, L.; SVOBODA, O.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.; FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J. The comparison of chemical and magnetic channelrhodopsin- 2 transfection efficiency. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita - MUNI PRESS, 2015. s. 71-73. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail

 • 2014

  PEKÁRKOVÁ, J.; FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PEKÁREK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Synthesis of CdTe/ZnZ Core/ Shell Quantum Dots and Their In Vitro Toxicity Assessment. In 6 th International conference Nanocon 2014. 1. Ostrava: Tanger, Ltd., 2014. s. 664-669. ISBN: 978-80-87294-53- 6.
  Detail

 • 2013

  KOVÁŘ, D.; FOHLEROVÁ, Z.; MALÁ, A.; JIŘÍK, R.; STARČUK, Z.; KALINA, M.; SKLÁDAL, P. The Synthesis, Surface Modification and Stability of SPIO Nanoparticles for MRI Application. Nanocon 2013 - Conference proceedings. 1. Brno: TANGER Ltd., 2013. s. 113-113. ISBN: 978-80-87294-44- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.