doc. Ing.

Zdeněk Kaplan

CSc.

FSI, ÚADI OAT – docent

+420 54114 2267
kaplan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc.

Publikace

 • 2007

  KAPLAN, Z.; PÍŠTĚK, V.; KOPECKÝ, P. Computational methods applied for designing Stirling engine. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4-D/ 2007, s. 319-326. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

 • 2006

  KAPLAN, Z., PÍŠTĚK, V., NOVOTNÝ, P. Stirling Cycle and Renewable Sources of Energy. In Sborník z konference HYDROTURBO 2006. Vyhne, Slovenská republika: 2006. s. 25-34.
  Detail

 • 2005

  PÍŠTĚK, V.; KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P. Stirling Engine for Combined Production of Electricity and Heat. In 8th International Conference: Traffic and Technologies for Suistanable Development. Karlovy Vary: Společnost pro trvale udržitelný život Karlovy Vary, 2005. s. 191 ( s.)ISBN: 80-903634-0- 7.
  Detail

  KAPLAN, Z., PÍŠTĚK, V., NOVOTNÝ, P. Stirling Engine and Reliability. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2005. Brno: Univerzita obrany Brno, 2005. s. 93 ( s.)ISBN: 80-7231-026- 7.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P. Dynamic Computational Model of Stirling Engine. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2005. Brno: Univerzita obrany Brno, 2005. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7231-026- 7.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P. Dynamics of Stirling Engine. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV, 2005. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.; KAPLAN, Z.; VLACH, R. Virtual Prototypes of External Heat Supply Engines. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems I. Mechatronika. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2005. s. 197-206. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  KAPLAN, Z., PÍŠTĚK, V., NOVOTNÝ, P. Design of Stirling Engine Displacer. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV, 2005. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

  KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P. Thermodynamics of Stirling Engine. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 53 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P. Virtual Prototype of Stirling Engine. Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 45 ( s.)ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; KAPLAN, Z.; NOVOTNÝ, P. Micro Combined Heat and Power Plant Based on the Stirling Engine. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 8-16. ISSN: 1214- 0821.
  Detail | WWW

 • 2004

  KAPLAN, Z.; KLOSS, O. 500 W Stirling Engine. Acta Mechanica Slovaca, 2004, roč. 8, č. 3, s. 281-286. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.; KAPLAN, Z. Stirling Engine Displacer Piston. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2004. Brno: Vojenská akademie v Brné, 2004. s. 95 ( s.)ISBN: 80-85960-77- X.
  Detail

  VACULÍK, S. a kol. ŘAZENÍ PŘEVODŮ HPV. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: 2004. s. 477 ( s.)
  Detail

  ŽÁČEK, P. a kol. LEHOKOLO S PŘEDNÍM POHONEM A ZADNÍM ŘÍZENÍM. In Acta Mechanica Slovaca. Košice: 2004. s. 493 ( s.)
  Detail

  KOPECKÝ, P., KOVÁŘ, P. a kol. MĚŘENÍ STIRLINGOVA MOTORU. In Acta Mechanica Slovaca. Acta Mechanica Slovaca. Košice: 2004. s. 287 ( s.)ISSN: 1335- 2393.
  Detail

 • 2003

  KAPLAN, Z.; KOPECKÝ, P.; KOVÁŘ, P. Utilization of the Stirling cycles. Acta Mechanica Slovaca, 2003, roč. 7, č. 3, s. 411-416. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

 • 2002

  KAPLAN, Z., KLOSS, O. Stirling engine as a potentional instrument for utilisation of alternative sources of energy. Acta Mechanica Slovaca, 2002, roč. 6, č. 3, s. 251-256. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  JEDELSKÝ, J., KAPLAN, Z. Motory a pohony. Brno, Česká republika: 2002.
  Detail

 • 2001

  KAPLAN, Z. Výukový model Stirlingova motoru. 2001.
  Detail

  KAPLAN, Z. Stirlingovy motory. 2001.
  Detail

 • 2000

  KAPLAN, Z. Jednoduchý Stirlingův motor pro výuku. 2000.
  Detail

  KAPLAN, Z. Demonstrační model Stirlingova motoru. Brno: 2000. s. 15-20.
  Detail

  KAPLAN, Z. Alternativní doprava. Brno: 2000. s. 15-20.
  Detail

  KAPLAN, Z. Stirlingovy motory, alternativa pro budoucnost?. Alternativní energie, 2000, roč. 2, č. 8, s. 9-12. ISSN: 1212- 1673.
  Detail

 • 1995

  KAPLAN, Z.; JEDELSKÝ, J. Stirlingův motor. In Motor sympo 95. Sborník z mezinárodní konference. Bratislava: TU Bratislava, 1995. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.