doc. Ing.

Zdeněk Kaplan

CSc.

FSI, ÚADI OAT – docent

+420 54114 2267
kaplan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1969-71 Fakulta strojní VUT v Brně, studium prvních dvou ročníků VŠ studia
 • 1971-74 dokončení VŠ studia, obor Spalovací motory, na Moskevském automechanickém institutu v bývalém SSSR,
 • 1974, Ing., MAMI, Moskva, SSSR, 
 • 1980, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba energetických strojů a zařízení
 • 2002, Doc., Univerzita obrany Brno, obor Dopravní stroje a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 1974-1975, základní vojenská služba
 • 1975–1976, odborný pracovník projekčně inženýrské kanceláře automobilových závodů Mladá Boleslav (PIKAZ)
 • 1977–1979, interní aspirantura, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel FS VUT
 • 1980–2002, odborný asistent katedry spalovacích motorů a motorových vozidel FS VUT v Brně a ústavu dopravní techniky FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, docent ÚDT a ÚADI  FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Teorie spalovacích motorů (QTS)
 • Spalovací motory (ESM)
 • Spalovací motory (ESM-K)
 • Převodová ústrojí motorových vozidel (QRU)
 • Automobily (FAU)
 • Automobily (FAU-K)
 • Motorová vozidla (QMV-A)
 • Doprava a životní prostředí (QDZ)
 • Alternativní pohony (QAP)
 • Motory a pohony (EPO)
 • Diplomový projekt (M2335-01) (QDD)
 • Ročníkový projekt MV (QR1)
 • Semestrální projekt (QS3)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1980-dosud, studium možností praktického využití uzavřených termodynamických cyklů s regenerací tepla, stavba modelů a zařízení založených na Stirlingově cyklu
 • 1985-dosud, studium negativního působení silniční motorové dopravy na životní prostředí
 • 1986-dosud, studium možností praktického využití alternativních druhů dopravy, zejména superlehkých vozidel poháněných obnovitelnými zdroji energie
 • 1994-dosud, budování laboratoře alternativní dopravy a alternativních zdrojů energie
 • 1995 Grantový projekt FRVŠ 350715 Silniční doprava a životní prostředí, řešitel
 • 1997 Grant fondu pro vědu a umění VUT FU 370025: Aplikace Stirlingova termodynamického cyklu pro využití obnovitelných zdrojů energie, řešitel
 • 2001 Grantový projekt FRVŠ F1 0007 Human Powered Vehicle, řešitel
 • 2001 Grantový projekt FRVŠ F1 0008 Silniční doprava a životní prostředí, řešitel
 • 2002 HPV II, FRVŠ 1711/2002 řešitel
 • 2003-2005, Projekt GAČR 101/03/0299 Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla, spoluřešitel
 • 2006-2008, Projekt GAČR 101/06/0402 Reálné pracovní cykly motorů s vnějším přívodem tepla, spoluřešitel

Akademické stáže v zahraničí

 • 1982–83, RWTH Aachen, Institut für angewandte Termodynamik, BRD, 12 měsíců, stipendium DAAD

Univerzitní aktivity

 • 2000-dosud: budování a zajišťování činnosti laboratoře alternativní dopravy a alternativních zdrojů energie ÚADI FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, školitel studentů doktorského studia Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004-dosud, vedoucí odboru automobilů a traktorů ÚADI FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1999-dosud, předseda správní rady Quoad vitam, o.p.s. obecně prospěšné společnosti na všestrannou aktivní podporu studia, výzkumu, vývoje a aplikací širokého využívání alternativních druhů energie a alternativní dopravy, odbornou podporu vzdělávací, osvětové a poradenské činnosti

Projekty

 • 1995 Silniční doprava a životní prostředí, FRVŠ 350715/1995, řešitel
 • 1996 Ekologický přínos Stirlingova motoru, FRVŠ - dotace nepřidělena
 • 1996 Stirlingův motor, GAČR - dotace nepřidělena
 • 1997 Studium Stirlingova motoru, FRVŠ - dotace nepřidělena
 • 1997 Intenzifikace využití sluneční energie, FRVŠ, spoluřešitel - dotace nepřidělena
 • 1997 Grant fondu pro vědu a umění VUT FU 370025: Aplikace Stirlingova termodynamického cyklu pro využití obnovitelných zdrojů energie, řešitel
 • 1999 Budování výukové laboratoře Stirlingových motorů, FRVŠ - dotace nepřidělena
 • 1999 Silniční doprava a životní prostředí, FRVŠ - dotace nepřidělena
 • 2000 Studium uzavřeného termodynamického cyklu s regenerací tepla pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie, GAČR - dotace nepřidělena
 • 2000 Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem, FRVŠ - dotace nepřidělena,
 • 2000 Silniční doprava a životní prostředí, FRVŠ - dotace nepřidělena
 • 2001 Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem, FRVŠ - dotace nepřidělena
 • 2001 Human Powered Vehicle, FRVŠ 0007/2001, řešitel
 • 2001 Silniční doprava a životní prostředí, FRVŠ 0008/2001, řešitel
 • 2002 HPV, FRVŠ 1711/2002 řešitel
 • 2003 - 2005 Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla, GAČR 101/03/0299, spoluřešitel
 • 2006 - 2008 Reálné pracovní cykly motorů s vnějším přívodem tepla, GAČR 101/06/0402, spoluřešitel
 • 2009 Inovace laboratorních cvičení Teorie spalovacích motorů, FRVŠ 2241/2009, řešitel, dotace nepřidělena
 • 2010 Inovace laboratorních cvičení Teorie spalovacích motorů, FRVŠ 0433/2010, řešitel, dotace nepřidělena
 • 2011 Inovace laboratorních cvičení Teorie spalovacích motorů, FRVŠ 2496/2011, řešitel

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

5

Citace ostatní (bez autocitací)

20