Detail publikace

Design of Stirling Engine Displacer

Originální název

Design of Stirling Engine Displacer

Anglický název

Design of Stirling Engine Displacer

Jazyk

en

Originální abstrakt

Příspěvek seznamuje s funkcí, návrhem a konstrukcí přemísťovacího pístu experimentálního Stirlingova motoru gamma-modifikace o výkonu do 500 W určeného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Přemísťovací píst Stirlingova motoru pracuje ve velmi náročných podmínkách proměnného mechanického a tepelného namáhání. Příspěvek uvádí příklad výpočtového řešení tepelného a mechanického zatížení dvou konstrukčních variant přemísťovacího pístu aplikací MKP, které bylo provedeno s cílem dosáhnout požadované spolehlivosti a životnosti.

Anglický abstrakt

Příspěvek seznamuje s funkcí, návrhem a konstrukcí přemísťovacího pístu experimentálního Stirlingova motoru gamma-modifikace o výkonu do 500 W určeného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Přemísťovací píst Stirlingova motoru pracuje ve velmi náročných podmínkách proměnného mechanického a tepelného namáhání. Příspěvek uvádí příklad výpočtového řešení tepelného a mechanického zatížení dvou konstrukčních variant přemísťovacího pístu aplikací MKP, které bylo provedeno s cílem dosáhnout požadované spolehlivosti a životnosti.

BibTex


@inproceedings{BUT15558,
 author="Zdeněk {Kaplan} and Václav {Píštěk} and Pavel {Novotný}",
 title="Design of Stirling Engine Displacer",
 annote="Příspěvek seznamuje s funkcí, návrhem a konstrukcí přemísťovacího pístu experimentálního Stirlingova motoru gamma-modifikace o výkonu do 500 W určeného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Přemísťovací píst Stirlingova motoru pracuje ve velmi náročných podmínkách proměnného mechanického a tepelného namáhání. Příspěvek uvádí příklad výpočtového řešení tepelného a mechanického zatížení dvou konstrukčních variant přemísťovacího pístu aplikací MKP, které bylo provedeno s cílem dosáhnout požadované spolehlivosti a životnosti.",
 address="Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV",
 booktitle="Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005",
 chapter="15558",
 institution="Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV",
 year="2005",
 month="october",
 pages="49",
 publisher="Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV",
 type="conference paper"
}