Ing.

Stanislav Voborný

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

+420 54114 2783
voborny@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1998, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství.
  • 2006, PhD., Vysoké učení technické v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství.

Přehled zaměstnání

  • 2001 - 2006, technik, FSI VUT v Brně.
  • 2006 - dosud, odborný asistent, FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

  • Depozice tenkých vrstev, iontově svazkové systémy, iontové zdroje.

Akademické stáže v zahraničí

  • 1999 – pětiměsíční studijní pobyt v rámci programu Socrates Erasmus na Aston University (UK) ve výzkumném týmu profesora J. L. Sullivana (diagnostika plazmatu)
  • 2002 – dvouměsíční pobyt ve firmě Criolab, Porto a Instituto Superior Técnico, Lisabon, (P) (iontové naprašování, modifikace tenkých vrstev)
  • 2002 – 2008, jedno až dvoutýdenní studijní a učitelské pobyty v rámci projektu Socrates Erasmus na univerzitách v  Bari (I), Linz (A), Braga (P) a Manchester (UK)

 

 

Projekty

  • Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (2007-2011)