Ing.

Stanislav Voborný

Ph.D.

FSI, ÚFI – odborný asistent

+420 54114 2783
voborny@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.

Projekty

 • 2018

  TH03020005, Výzkum a vývoj objemových polovodičových materiálů s velkou šířkou zakázaného pásu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2009

  Rozvoj základních a pokročilých fyzikálních laboratoří s přesahem do oblasti nanotechnologií, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Studium počátečních fází růstu GaN vrstev na křemíkovém substrátu, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Diagnostika dusíkových iontů ve svazku a nalezení vhodných operačních parametrů rychlostního filtru, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail