prof. RNDr. Ing.

Stanislav Šťastník

CSc. Ph.D.

FAST, THD – profesor

+420 54114 7507
stastnik.s@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. Ph.D.

Publikace

 • 2021

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S. Využití odpadních tepelně-izolačních materiálů pro výplňové hmoty do keramických dutinových tvarovek. JUNIORSTAV 2021 23.ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: 2021. s. 771-777. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S. Využití odpadních tepelně-izolačních materiálů pro výplňové hmoty do keramických dutinových tvarovek. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 13.4.2021, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S.; ŽAJDLÍK, T. Numerické řešení vlivu vegetační vrstvy na teplotu v jednotlivých vrstvách vegetační ploché střechy. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 29.3.2021, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2020

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; POLÁŠEK, J. Reflectance expression of exterior plasters. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; POLÁŠEK, J.; ŽAJDLÍK, T. Recycling of thermal insulation materials. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; POLÁŠEK, J. RECYKLACE TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VE STAVEBNÍM ODVĚTVÍ. RECYCLING 2020 - Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, 2020. s. 82-89. ISBN: 978-80-214-5894-9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Computational evaluation of heat demand of a freezing plant. In AIP Conference Proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-4025-8.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K. Optimization of geometric arrangement of filled ceramic blocks. In THERMOPHYSICS 2020: 25th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2019

  ŠŤASTNÍK, S. Evaluation of air exchange rate in low indoor temperature controlled rooms. In AIP conference proceedings. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-0-7354-1917-9. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; BODNÁROVÁ, L. The Physical Properties Of Cementitious Composites For Applications In A High-Temperature Energy Storage Device. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, roč. 22, č. 1, s. 99-106. ISSN: 2336-5382.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  KABELKA, F.; SKŘÍČEK, D.; ŠŤASTNÍK, S. Thermal resistance of selected thermal reflective insulations. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠOT, F. Physical properties of selected silicates for a long-term heat container. Solid State Phenomena, 2018, roč. 276, č. 1, s. 154-159. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; MAJSNIAR, M.; ŠOT, F. Influence of degradation of surface layer of light-weighted panels on its sunray absorptance. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 129-133. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S.; SOUDEK, P. ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

 • 2016

  ŠŤASTNÍK, S.; NOVÁČEK, J.; HUBÁČEK, A. Plastic Shrinkage of Concrete - Measurement and Method for its Reducing. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Pavel Reiterman. Switzerland: Trans Tech Publivations, 2016. s. 175-178. ISBN: 978-3-03835-579- 3. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Vliv vegetační střechy na vnitřní klima dřevostaveb. In Sborník Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ČERMÁK, J.; JOHN, J.; ŠŤASTNÍK, S. Možnosti využití odpadních termoplastů ve stavebnictví. Waste forum, 2016, č. 4, s. 202-208. ISSN: 1804-0195.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Computational and experimental study of atmospheric moisture in ceramic blocks filled with waste fibres in winter season. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; HUBÁČEK, A. Plastic shrinkage of concrete-measurement and method for its reducing. In Key Engineering Materials Vol. 677. Key Engineering Materials (print). Skalsky Dvur; Czech Republic: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 175-180. ISBN: 978-3-0383-5579-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S. Computational simulation of periodic thermal processes in the roof deck. In 12th International Conference Special Concrete and Composites, 2015; Skalsky Dvur; Czech Republic; 15 October 2015 through 16 October 2015. AIP conference proceedings. USA: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1392-4. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Evaluation of thermal properties of early-age concrete containing fly ash. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 157-161. ISBN: 978-3-0383-5740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

 • 2015

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S. Numerical prediction of energy consumption in buildings with controlled interior temperature. In ICNAAM 2014 - AIP Conference Proceedings 1648. Melville: American Institute of Physics, 2015. s. 090014-1 (090014-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1287-3.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. The effects of vegetative roofs onto the thermal stability of a building object. In Maltoviny 2014. 2015. s. 302-305. ISBN: 9783038354.
  Detail

  ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 20-25. ISSN: 2336- 7148.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; ŠOT, F.; VALA, J. Material properties of refractory concrete under high temperature. Advanced Materials Research, 2015, roč. 1126, č. 1, s. 155-160. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Properties of cement mortar with addition of mineral wool waste. Waste forum, 2015, č. 3, s. 212-218. ISSN: 1804- 0195.
  Detail | WWW

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. TEPELNÁ STABILITA OBJEKTU PŘI POUŽITÍ ZELENÉ STŘECHY. In Juniorstav 2015. 2015. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

 • 2014

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal conductivity of powdery insulation materials. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Zurich: TransTech Publishers, 2014. s. 333-339. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. On some aspects of application of vegetative roofs in building structures. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 329-332. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J.; ŽÍTT, P.; CIKRLE, P. Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany. Brno: 2014.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Vliv zeminy na průběh teplot ve vegetační střeše. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Teorie a praxe. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 61-64. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  HENKOVÁ, S.; ŠŤASTNÍK, S.; ROTREKL, I.; BŘICHÁČEK, P. The development of thermal and acoustic insulation materials from waste polyester textile fibers. In Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: STU, 2014. s. 200-208. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Computational simulation of thermal energy consumption in buildings (lecture text for the conference "Maltoviny 2014" at FCE BUT in Brno). Advanced Materials Research. Brno: FAST VUT, 2014. s. 1-4. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtová optimalizace tvaru a vnitřního uspořádání cihelné tvarovky pro jednovrstvé zdění s provedenou výplní dutin. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe. Brno: FAST VUT, 2014. s. 18-22. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Optimalizace vnitřního uspořádání cihelné tvarovky s výplní dutin s využitím výpočetních prostředků. In XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 326-332. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V. Optimalization of internal arrangement and properties of brick fitting with filled hollows by waste polyester fibrous material. In Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: STU, 2014. s. 90-97. ISBN: 978-80-227-4243- 6.
  Detail

  BŘICHÁČEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ROTREKL, I.; TOMAN, J. Modelling of moisture behaviour of brick fittings masonry with filled gaps with boundary conditions of winter season. Advanced Materials Research (online), 2014, roč. 2015, č. 1100.91, s. 91-94. ISSN: 1662-8985.
  Detail | WWW

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření. In Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe. Brno: VUT, 2014. s. 40-45. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

 • 2013

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. K možnostem identifikace tepelných vlastností reflexních izolací se vzduchovými bublinami. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 157-161. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Uspořádání zelených vegetačních střech. In sborník konference Construction Materials 2013. Nitra: Technická Fakulta SPU Nitra, 2013. s. 150-171. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S. Modelling of thermal transfer for energy saving buildings. In 11th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics: ICNAAM 2013. AIP conference proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2013. s. 1000-1003. ISBN: 978-0-7354-1184- 5. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Modelování přenosu tepla pro energeticky úsporné stavby. In Zborník konferencie Construmat 2013. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. s. 138-149. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; HINDRÁKOVÁ, K.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKRAMLIK, J. Druhy rostlin pro vegetační střechy. Stavební obzor, 2013, roč. 22, č. 7, s. 192-196. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  JAROŠOVÁ, P.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. K možnosti numerického modelování šíření tepla pro energeticky úsporné stavby. In Realizace staveb - teorie a praxe, sborník mezinárodního workshopu. 1. Brno: VUT, 2013. s. 94-98. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; JAROŠOVÁ, P. Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů metodou topného drátu. In Maltoviny 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT, 2013. s. 25-32. ISBN: 978-80-214-4815- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠKOLAŘ, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: Jaga, 2013. s. 85-90. ISBN: 978-80-8076-109- 7.
  Detail

  MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S. Konstrukční skladby vegetačních střech. In REALIZACE STAVEB - TEORIE A PRAXE Sborník mezinárodního workshopu 11. - 13. září 2013, Křtiny, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2013. s. 123-128. ISBN: 978-80-214-4803- 2.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. A simple equipment for the evaluation of thermal conductivity of powdery materials at high temperature and in vacuum. In Thermophysics 2013 - Conference Proceedings. 1. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013. s. 176-183. ISBN: 978-80-214-4801- 8.
  Detail

 • 2012

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D.; NOVÁČEK, J. Nestacionární přímé měření tepelně technických vlastností stavebních materiálů. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 22-25. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non- stationary identification of thermal characteristics in building materials. In Nondestructive Testing of Materials and Structures (2 volumes). RILEM Bookseries. Berlin: Springer, 2012. s. 277-283. ISBN: 978-94-007-0722- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identifikace tepelných vlastností materiálu pro vysokoteplotní zásobník. In Maltoviny 2012. Brno: VUT, 2012. s. 111-130. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Evaluation of thermal resistance of building insulations with reflective surfaces. In Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), Vol. A,B. AIP Conference Proceedings 1479. Melville: American Institute of Physics, 2012. s. 2204-2207. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Identification of thermal characteristics of a high- temperature thermal accumulator. In Thermophysics 2012 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, 2012. s. 214-222. ISBN: 9788021445994.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2011

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S. Non- stationary identification of thermal technical characteristics of building materials. Nondestructive Testing of materials and Structures - Proceedings. Istanbul: RILEM, 2011. s. 55-55.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Comprehensive testing of structural powder mass water repellents based on silicone. Internetový časopis, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 2011, roč. 2011, č. mimořádné, s. 35-41. ISSN: 1335- 9053.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. SLEDOVÁNÍ KVALITY BETONŮ PŘI EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 186-193. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M. Možnosti využití a testování strukturálních hydrofobizérů aplikovaných v suchých maltových směsích. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 6, s. 172-179. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2010

  NOVÁČEK, J.; KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; ŠŤASTNÍK, S. Bezkontaktní metoda pro sledování objemových změn hydratujících staviv založená na analýze digitálního obrazu. In sborník konference CONSTRUMAT 2010. Bratislava: 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

 • 2009

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KORJENIC, A.; BEDNAR, T. Beitrag zur Lösung des Problems der Algenbildung auf Aussenwänden mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Ernst und Sohn, Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften, 2009, roč. 31, č. 6, s. 343-353. ISSN: 0171- 5445.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KOZÁK, V. Numerical prediction of strains and stresses in early- age massive concrete structures. Forum Statisticum Slovacum, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 101-112. ISSN: 1336- 7420.
  Detail

 • 2008

  NOVÁČEK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Objemová strukturální hydrofobizace silikátových směsí. 2008.
  Detail

  NOVÁČEK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Problematika využití zušlechtěných rostlinných vláken pro speciální prvky ve stavebních konstrukcích. 2008. s. 1-5.
  Detail

 • 2007

  ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Využití recyklovaného pěnového polystyrenu EPS ve výrobě suchých stavebních směsí. In Sborník konference Recycling 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 197-200. ISBN: 978-80-214-3381- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Emisivní vlastnosti vnějších povrchových úprav budov. In 5th workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 179-187. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Numerical simulation of heat and moisture propagation in building envelopes during climatic cycles. Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. 3, č. 2, s. 193-198. ISSN: 1336- 7420.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Modelling of radiative heat transfer in building envelopes. Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. 3, č. 2, s. 223-228. ISSN: 1336- 7420.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Předpoklady pro dosažení účinnosti tepelně-izolačních minerálně- vláknitých vrstev. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 132-136. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  ŠTENKO, M.; ŠŤASTNÍK, S. Samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého a nesystémové oddělovací vrstvy. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 137-141. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Řasy na zateplených fasádách. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2007. s. 142-145. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  TROJAN, A.; ŠŤASTNÍK, S. Analýza tepelných zisků lehkého stavebního objektu z hlediska letní tepelné ochrany budov. In Sborník konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Tepelné vyzařování silikátových exteriérových povrchů. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 185-193. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Effect of thermal radiation on exterior building surfaces. In Sborník XII. symposia SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Aplikace regresní analýzy při optimalizaci složení vyráběné dřevocementové izolační hmoty. In Sborník 6. matematický workshop. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 150 ( s.)ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. On the surface degradation of building claddings caused by thermal radiation. WTA Journal, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 223-238. ISSN: 1612- 0159.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KOPKÁNĚ, D. Využití fotometrické metody pro zjišťování objemových změn staviv. In 6. matematický workshop. 1. Brno: FAST VUT, 2007. s. 100-104. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; ŠTENKO, M.; KOPKÁNĚ, D.; STEUER, R. PROJEVY OBJEMOVÝCH ZMĚN AUTOKLÁVOVANÝCH STAVIV. In EXPERIMENT ' 07. Olomoučany: Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. BRNO, 2007. s. 461-466. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Určení zářivých vlastností vnějších stavebních povrchů. In 9. konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb. Ostarava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007. s. 267-274. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H. Identification of Basic Thermal Technical Characteristics of Building Materials. Kybernetika, 2007, roč. 43, č. 3, s. 561-576. ISSN: 0023- 5954.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Determination Of Boundary Radiant Heat Fluxes Between The Surface Of A Building Construction And The Night Sky. In Thermophysics 2007 Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 47-55. ISBN: 978-80-227-2746- 4.
  Detail | WWW

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Vliv náhrady části plniva omítkových směsí alternativními látkami na hodnotu jejich emisivity. In Maltoviny 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-214-3520- 9.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Růst řas na fasádách s vnějším kontaktním zateplením. In Sborník konference Tepelná ochrana budov 2007. Štrbské pleso, Slovenská Republika: VKC Intenzíva s.r.o., 2007. s. 154-157. ISBN: 978-80-969243-5- 6.
  Detail

 • 2006

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Analýza teplot a proudění ve vytápěné místnosti. Stavební obzor, 2006, roč. 2006 (15.), č. 2, s. 54-57. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  VALA, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Uncertainties in measurement of thermal technical characteristics of building insulations. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2006. s. 240-246. ISBN: 80-85823-54- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projevy emisivity stavebních materiálů na vnějším líci vnějších konstrukcí. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbanské, SK: Dom techniky Košice, 2006. s. 157-162. ISBN: 80-232-0259- 6.
  Detail

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Využití materiálů s vysokou tepelnou kapacitou pro řešení přehřívání lehkých konstrukcí střech. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbanské, SK: Dom techniky Košice, 2006. s. 163-168. ISBN: 80-232-0259- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H. Stavební materiály z přírodních obnovitelných zdrojů druhotných surovin. TZB- info, 2006, roč. 6., č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H. Slaměné desky ve stavebnictví. TZB- info, 2006, roč. 6., č. 1, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S. Izolační materiály - Vlhkost ve stavebních materiálech. VUT Brno: VUT Brno, 2006.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Těžba, lomařství a úpravnictví (modul M1-Těžba a lomařství). VUT Brno: VUT Brno, 2006.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Těžba, lomařství a úpravnictví (modul M2-Úpravnictví nerostných surovin). VUT Brno, 2006.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Srovnání různých typů budov z hlediska potřeby tepla na vytápění. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. 1. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 54-56. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Možnosti využití dřevěných hoblin pro přípravu tepelných izolací. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 75-77. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; TROJAN, K. Energetický audit jako prostředek pro snížení energetické náročnosti v těžebních odvětvích. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 111-113. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Určení nezbytné délky povlakové hydroizolační plastové vrstvy u výztuže vložek pro vyložené betonové desky. In Zborník přednášok z XII. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2006. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 108-110. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. On the two- scale finite element method for the heat transfer in buildings. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2006. s. 111-112. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Numerical reconstruction of a circle from its photographical image at subpixel precision. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2006. s. 113-114. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Výpočetní ověření vlivu podchlazování povrchových vrstev zateplených objektů na jejich vlhkostní saturaci. In Sborník 5. Matematický workshop. Brno: VUT Brno, 2006. s. 115-116. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

  STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Degradation of surface layers of thermally insulated buildings. Lausanne, Schweiz: 2006.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Ochrana výztuže železobetonových vyložených desek. In Sborník konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: Česká stavební společnost, WTA cz, 2006. s. 184-189. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Analysis of Influences Causing Surface Degradation on Objects with ETICS. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, roč. 103, č. 5- B, s. 605-611. ISSN: 0011- 4561.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Algae influence on surface degradation on ETICS. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2006, roč. 103, č. 5- B, s. 613-619. ISSN: 0011- 4561.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Evaluation Of The Emissivity Of Outer Surfaces Of Building Constructions. In Proceedings of the seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. s. 7-8. ISBN: 80-227-2536- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J. Effect Of Thermal Radiation On The Surface Degradation Of Materiels Of Building Claddings. In Proceedings of the Seminar Thermophysics 2006. Kočovce, Slovensko: Vydavatelstvo STU, 2006. s. 5-5. ISBN: 80-227-2536- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; HOLLAN, J.; STEUER, R. Možnosti určení emisivity materiálů pomocí infračervené termografie. In Proceedings of the workshop Non- Destructive Testing In Engineering Practice 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 181-186. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Vývoj tepelně izolačních omítek s využitím recyklovaného pěnového polystyrénu. In Sborník konference Maltoviny 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 184-187. ISBN: 80-214-3322- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; STEUER, R. Modelling of Moisture Activity in Outher Insulation Layers. In Proceedings of the seminar Simulation, modelling and numerical analysis SIMONA 2006. Liberec: TU Liberec, 2006. s. 162-168. ISBN: 80-7372-152- X.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; VALA, J.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Modelling of the process of surface moisture saturation of building materials. In Proceedings of the 6th International Seminar Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS). Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. s. 92-96. ISBN: 978-80-01-03687- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Fyzika stavebních látek Modul M01 Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Fyzika stavebních látek Modul M02 Příklady a výpočetní postupy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Fyzika stavebních látek Modul M03 Návody pro laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006.
  Detail

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; STEUER, R. Zužitkování odpadního materiálu s dřevitým obsahem jako plniva tepelně izolačního betonu. In Sborník přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006. 1. Brno: VUT FSI, 2006. s. 28-34. ISBN: 80-2143142- 3.
  Detail

 • 2005

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Posouzení účinnosti druhů tepelných izolací pro letní tepelnou stabilitu lehkých konstrukcí. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry, Štrbské pleso: VKC Intenzíva s.r.o., 2005. s. 136-137. ISBN: 80-96243-1- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projev emisivity na povrchovou degradaci stavebních materiálů obvodového pláště. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry, Štrbské pleso: VKC intenzíva s.r. o, 2005. s. 114-115. ISBN: 80-96243-1- 1.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Stav vývoje tepelných izolací připravených na bázi druhotných surovin. In Zborník přednášok 12. medzinárodné konferencieTepelná ochrana budov 2005. 1. Štrbské pleso, Slovensko: VKC Intenzíva s.r.o., 2005. s. 148-151. ISBN: 80-96243-1- 1.
  Detail

  ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Problematika vzniku tepelně technických poruch v novodobých stavebních konstrukcích. In Tepelná ochrana budov 2005. 1. Vysoké Tatry - Štrbské Pleso: VKC Intenzíva, s.r.o., 2005. s. 154-158. ISBN: 80-96243-1- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Projev emisivity na povrchovou degradaci stavebních materiálů. Tepelná ochrana budov, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 15-16. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Modelování projevu emisivity stavebních materiálů obvodového pláště. In Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  STEUER, R.; KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Stav využívání zdrojů odpadních surovin z rostlinné biomasy pro výrobu stavebních hmot. In Zborník přednášok z XI. medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2005. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  BRADÁČ, O.; ŠTENKO, M.; ŠŤASTNÍK, S. Dilatometrie od stavu tekutého vzorku za použití sdruženého dilatometru ST- 3D4T v praxi. In cd sborník. Rajecké Teplice: Žilina, 2005. s. 1-2. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S. Stanovení nejistot při měření tepelně technických vlastností staviv. In Sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 65-66. ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; TARABA, B.; BEHÚLOVÁ, M.; KMÍNOVÁ, H. Application of Thermovision Measuring and Numerical Analysis of Fluid Field in the Heated Room. In sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 105-106. ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Modelování procesu povrchové vlhkostní saturace staviv. In sborník. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 103-104. ISBN: 80-214-2998- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; STEUER, R. Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních malt a omítek. In Sborník RECYCLING 2005. 1. Brno: Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v české republice, 2005. s. 17-21.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Příčiny povrchové vlhkostní saturace fasádních ploch zateplených objektů. In Sborník 7. konference Sanace a rekonstrukce staveb. 1. Brno: česká stavební společnost WTA cz, 2005. s. 346-351. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Stavební materiály z obnovitelných surovin. ERA 21, 2005, roč. 5, č. 6, s. 71-72. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Stanovení tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti metodou vhodnou pro pórovitá staviva. In Sborník Maltoviny 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 100-105. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ŠTENKO, M.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R. Vývoj lehkých tepelně izolačních betonů z druhotných surovin. In Sborník Maltoviny 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 157-161. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. TEPLOTNÍ PROJEVY V POKUSNÉM BETONOVÉM FRAGMENTU V PODMÍNKÁCH ZIMNÍ BETONÁŽE. In elektronický sborník. 1. VUT FAST Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 1-5. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Slaměné panely z pšenice. Fasády, 2005, roč. 3, č. 4, s. 50-51. ISSN: 1214- 4592.
  Detail

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Nejistoty při měření tepelné akumulace staviv vyvíjenou metodou. In Sborník NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2005. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 60-62. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H.; STEUER, R.; ZACH, J. Analýza příčin povrchové degradace vnější materiálové vrstvy zateplených budov. In Sborník NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2005. 1. Brno: VUT FAST BRNO, 2005. s. 189-193. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  TROJAN, K.; ŠŤASTNÍK, S. Vyhodnocení vlivu změny polohy slunečních kolektorů na jejich celkovou účinnost. In sborník. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2005. s. 226-233. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. TEPELNO- FLUIDNÁ NUMERICKÁ ANALÝZA PRÚDENIA VZDUCHU S PODPOROU TERMOVÍZIE. Internetový časopis, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 2005, roč. 5, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1335- 9053.
  Detail

 • 2004

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Využití organických odpadů pro vývoj novodobých stavebních materiálů. In sborník. Telč: VUSTAH, a.s., 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Modelové posouzení užitných vlastností objemné monolitické betonové konstrukce. In Sborník 3. matematický workshop. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 97 ( s.)ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  ZACH, J. The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials. In Structures and Techniques, 8th International Conference. Vilnius, Lithuania: Vilnius, Lithuania, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 9986-05-722- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H. The utilization of waste raw materials for development of thermal insulating building materials. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius, Lithuania: Vilnius, Lithuania, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 9986-05-722- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; KMÍNOVÁ, H. Emissivity assessment of a surface finishing on a building. In Budownictwo energooszczedne. Zakopane: Asterias Sp., 2004. s. 673 ( s.)ISBN: 83-86161-05- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Vliv vlhkosti na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů. In Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiálech. Košice: Košice, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R. Modelové ověření užitných vlastností objemné monolitické betonové konstrukce zemního díla budované technologií SCC. In EXPERIMENT ' 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 569 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. On the thermal stability in dwelling structures. Building Research Journal, 2004, roč. 52, č. 1, s. 31-55. ISSN: 1335- 8863.
  Detail

  ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S. Assessment of thermal conductivity of the building materials, Hot wire method. In VII Ogólnopolska konferencja naukowo- techniczna ENERGODOM 2004. Zakopane: UT Krakow, 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 83-86161-05- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Novodobé tepelné izolace na bázi mineralizovaných částic dřeva. Domov, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 28-31. ISSN: 0012- 5369.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Determination of building materials emissivity. In Programme. Lausanne: Lausanne, 2004. s. 0 ( s.)ISBN: 00-00000-00- 0.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Zjišťování tepelněvlhkostních vlastností dřevocementových izolačních materiálů. In Sborník NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE WORKSHOP 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 202 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; BRADÁČ, O.; STEUER, R. Stanovení hodnot emisivity povrchových úprav povrchů na budovách. In Nedestruktivní testování. Brno: VUT FAST Brno, 2004. s. 211 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Zvukoizolační okna. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 3/ 2004, s. 20 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Nové trendy při dodatečném zateplování historických staveb. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 5/ 2004, s. 76 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Vlhkostní poruchy stavebních konstrukcí. ERA 21, 2004, roč. 4, č. 2/ 2004, s. 20 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ZACH, J.; ŠŤASTNÍK, S.; STEUER, R. Výzkum cihel s dutinovou výplní. Interiér, 2004, roč. 7., č. 8., s. 42-44. ISSN: 1214- 4584.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Untersuchung der termisch- hygrischen Eigenschaften von Ziegeln mit Holraumfullung aus Recyclingmaterial. Bauphysik, 2004, roč. 26, č. 1, s. 35 ( s.)ISSN: 0171- 5445.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. Využití organických odpadů pro výrobu tepelně izolačních stavebních materiálů. In Recycling 2004. Brno: ARSM, 2004. s. 24 ( s.)ISBN: 80-239-2635- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, M. a kol. Analýza působení mikrovlnného záření na stavební materiály. Závěrečná zpráva projektu GAČR 103/01/ 0964. VUT Brno: GAČR, 2004.
  Detail

  STEUER, R.; ŠŤASTNÍK, S. Vývoj tepelně izolačních malt s využitím partikulárního odpadu s dřevním obsahem. In Sborník Maltoviny 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 222 ( s.)ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail

  KMÍNOVÁ, H.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; BRADÁČ, O. Řešení nosné konstrukce pro přídavnou tepelnou izolaci šikmé střechy. In konference s mezinárodní účastí Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: DT ZSVTS a TU Košice, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-232-0225- 1.
  Detail

 • 2003

  Šťastník, S., Zach, J., Fojtík, T. Nový trend ve vývoji tepelně izolačních materiálů. ERA 21, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 0 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Využití mikrovlnného zářiče pro dezinfekci dřevěných konstrukcí staveb. Materiály pro stavbu, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 48 ( s.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  VALA, J., ŠŤASTNÍK, S. Modeling of non-stationary moisture transfer in walls of strongly thermal- insulated buildings. In Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Validation of the energy conception of buildings. In Numerical Methods in Continuum Mechanics 10. neuvedeno: neuvedeno, 2003. s. 152 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Formulace tepelné stability staveb. In sborník Matematického workshopu 2 (international). Brno: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Modeling of thermodynamic properties of materials and behavior of buildings. In Dynamic Analysis and Modelling applied to Energy performance assessment and prediction of Buildings d Components (renewables and rational use). Italy: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Projevy emisivity u vnějších povrchů stavebních konstrukcí. In Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava: DT Ostrava, 2003. s. 28 ( s.)ISBN: 80-02-01584- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Experimentální metoda pro zjištění tepelně- izolační vlastnosti zdiva na bázi vyvíjených keramických tvarovek. In Construmat 2003. Štúrovo: neuvedeno, 2003. s. 0 ( s.)
  Detail

  HELA, R.; ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J. Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design. In Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures. Paris: 2003. s. 173-184. ISBN: 2-912143-42- X.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. CRACK FORMATION RISK REDUCTION OF HPC/ HSC BY SUITABLE CHOICE OF THE PLASTICIZER. In 2. mezinárodní sympósium FC a HPC. Praha: Skurkon, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; SALAJKA, V.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J. Static reliability of concrete structures under extreme temperature, radiation, moisture and force loading. In Abstracts SMiRT 17. Praha: Czech Standard Institution Prague, 2003. s. 208- 208 ( s.)ISBN: 80-214-2413- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; BRADÁČ, O.; KMÍNOVÁ, H.; ZACH, J. Netradiční použití silikátových pojiv pro přípravu tepelně izolačních materiálů. In Maltoviny 2003, 2. odborná konference. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 81 ( s.)ISBN: 80-86607-08- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L., ŠUPČÍK, J., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠŤASTNÍK, S., ŠKOLAŘ, J., PLOCEK, Z. Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí jaderné elektrárny Dukovany. In Sanace 2003. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. s. 192 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  Zach, J., Šťastník, S., Hela, R. Rheology and reactive testing methods for properties of cement mortars and their utilization for concrete design. In Life Prediction and Aging Management of Concrete Structures. Bagneux, FRANCE: RILEM Publications S.a.r.l., 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 2-912143-36- 5.
  Detail

  Zach, J., Šťastník, S. Assessment of thermal conductivity of the building materials – ‘Hot wire method’. In , Non- Destructive Testing in Civil Engineering 2003. Berlin: Berlin, 2003. s. 30 ( s.)ISBN: 3-86005-123- 2.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., HEŘMÁNKOVÁ, L. Vývoj pohltivých protihlukových stěn s využitím betonového recyklátu. In Recycling 2003. Brno: Brno, 2003. s. 20 ( s.)ISBN: 80-239-0352- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. THE ISSUE OF NONSTACIONARY 3D THERMAL DISTRIBUTION IN MASS REINFORCED CONCERETE STRUCTURES. In Construction and Architecture. Minsk: Belaurussian n. TU, 2003. s. 140 ( s.)ISBN: 985-464-359- X.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., BRADÁČ, O. Moisture Deterioration of Building Materials and Structures. In Quality and riliability in buld industry. Levoča: TU Košice, 2003. s. 152 ( s.)ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. CRACK FORMATION RISK REDUCTION OF HPC/ HSC BY SUITABLE CHOICE OF THE PLASTICIZER. In FC and HPC 2003. Praha: Sekurkon, 2003. s. 85 ( s.)ISBN: 80-86604-08- X.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., FOJTÍK, T. Vliv plastifikačních přísad na průběh hydratace silikátových pojiv. Beton TKS, 2003, roč. 1/ 2003, č. 1, s. 20 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  Zach, J., Šťastník, S., Bradáč, O. Využití partikulárního odpadu s obsahem dřevitých částic pro vývoj nových tepelně izolačních materiálů. In Construmat 2003. Štůrovo: neuvedeno, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-227- 1927.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů – Aplikovaná metoda „horkého drátu“. In Stavebné materiály a skúšobnictvo 2003. Vysoké Tatry – Štrbské pleso: neuvedeno, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  Šťastník, S., Zach, J., Bradáč, O., Kmínová, H. Využití druhotných surovin pro vývoj novodobých tepelně- izolačních staviv. In neuvedeno. neuvedeno: neuvedeno, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-239-1010- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Degradace stavebních materiálů a konstrukcí vlivem vlhkosti. ERA 21, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 11 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S.; ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H. Problematika použití sendvičových panelů v novodobých stavebních konstrukcích. ERA 21, 2003, roč. 5/ 2003, č. 5, s. 64 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

 • 2002

  NOVOTNÝ, M.; ŠŤASTNÍK, S. Uplatnění metody ošetření stavební konstrukce MW zářením. In Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťov a striech. Podbánské: Bratislava, 2002. s. 171-177. ISBN: 80-232-0206- 5.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Poznatky z měření teplot masivní železobetonové konstrukce během hydratace pojiva. In Betonářské dny 2002. Pardubice: CBZ, 2002. s. 292 ( s.)ISBN: 80-238-9644- X.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Modelování nestacionárního 3D teplotního pole v železobetonových konstrukcích. In Betonářské dny 2002. Pardubice: ČSB Praha, 2002. s. 110 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Posouzení předpokladů pro použití panelů na bázi rostlinných vláken pro vnitřní tepelnou izolaci rekonstruovaného obje. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 146 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, B., ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recykling 2002. Brno: Společnost pro recyklaci, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠŤASTNÍK, S., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J. Ageing and Static Reliability of Concrete Structures under Temperature and Mechanical Loading. In 2002.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., POLÁK, L. Možnosti využití termografie při zajišťování tepelné ochrany budov. Stavitel, 2002, roč. 2002, č. 12, s. 3 ( s.)ISSN: 1210- 4828.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Modelování nestacionárního 3D teplotního pole v železobetonových konstrukcích. In Betonářské dny 2002. Pardubice: -, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: -.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Posouzení předpokladů pro použití panelů na bázi rostlinných vláken pro vnitřní teplelnou izolaci rekonstruovaného objektu. In Construmat 2002. Černická obora: -, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K., NOVOTNÝ, B. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recycling 2002. Brno: -, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., VALA, J. Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích. In PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnosť + Universita Komenského Bratislava, Bratislava 2002. Bratislava: TU Bratislava, 2002. s. 93 ( s.)ISBN: 80-88946-22- 0.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Projevy nestacionární tepelné stability stavebních objektů. In PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnosť + Universita Komenského Bratislava. Bratislava: TU Bratislava, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-88946-22- 0.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Fyzikální vlastnosti staviv užívaných pro nízkoenergetickou výstavbu domů. In VII: vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Košice: TU Košice, 2002. s. 213 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., SEDLÁK, J. Examination of light-weight external constructions, heat and moisture transfer in an insulated cavity wall. In 11. bauklimatisches Symposium Dresden 2002. Dresden: TU Dresden, 2002. s. 210 ( s.)ISBN: 3-86005-322- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Effect of dampness on heat insulating characteristics of building materials. In VI. Polish research- technical konference ENERGODOM 2002. Krakow: Politechnika Krakov 2002, 2002. s. 537 ( s.)ISBN: 83-86161-04- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. The efficience of heat insulation used for low- energy heftiness. In VI. Polish research- technical konference ENERGODOM 2002. Krakow: Politechnika Krakov 2002, 2002. s. 111 ( s.)ISBN: 83-86161-04- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Influence of plasticizing admixtures in concrete on hydratation heat liberation proces of cement. In World Conference On Concrete Materials and Structures. Malaysia: Malaysia, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 983-9414-33- X.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Projevy materiálové koncepce na účinnost nízkoenergetických staveb. In Snižování energetické náročnosti staveb. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-02-01508- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., SVOBODOVÁ, J. Simulace nízkoenergetického domu. In Snižování energetické náročnosti staveb. Ostrava: DT OStrava, 2002. s. 43 ( s.)ISBN: 80-02-01508- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Vliv tepelné stability u nízkoenergetických domů. In Tepelná ochrana budov 2002. Praha: OPET Czech Republic, 2002. s. 103 ( s.)
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., STANCIK, H. Využití tříděného dřevního recyklátu pro výrobu tepelně izolačních tvarovek. In Recycling 2002. Brno: ARSM, 2002. s. 66 ( s.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T., BALÍKOVÁ, J. Heat technical troubles of light building construction. In Bauklimatische symposium. Dresden, Germany: University of Dresden, 2002. s. 221 ( s.)ISBN: 3-86005-322- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Ověření vybraných tepelně technických vlastností betonové směsi v průběhu hydratace cementu. Beton TKS, 2002, roč. 2002/ 1, č. 1, s. 16 ( s.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., VESELÝ, S. Regulace vývinu hydratačního tepla u portlandských cementů pomocí plastifikačních přísad. In Speciální betony. Otrokovice: Sekurkon, 2002. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., VESELÝ, S. Projevy plastifikačních přísad do betonu v procesu uvolňování hydratačního tepla cementu. In Technologie provádění betonových konstrukcí 2002. Praha 2002: ČVUT Praha, 2002. s. 150 ( s.)ISBN: 80-238-8492- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Heat technical properties of concrete. In 3rd International conference of concrete an concrete structure. Žilina 2002, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 133 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., NOVOTNÝ, M. Uplatnění metody ošetřování stavebních konstrukcí mikrovlnným zářením. Sborník z 3. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Poruchy a rekonstrukcie obvodových plášťou a striech. Neuveden. Podbanske: 2002. s. 171- 176 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Vliv vlhkosti na tepelně izolační schopnost stavebních materiálů. Stavitel, 2002, roč. 2002/ 4, č. 4, s. 21 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., KULÍSEK, K. Zhodnocení vybraných vlastností stavebních recyklátů. In Recycling 2002. Brno: VUT v Brně, FSI, ARSM ČR, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2078- 2.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Tepelné izolace budov na bázi mineralizovaných části dřeva. In ERA 21 – ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA, 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Tepelné izolace budov na bázi mineralizovaných části dřeva. ERA 21, 2002, roč. 2, č. 2, s. 57 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Posouzení předpokladů pro použití panelů na bázi rostlinných vláken pro vnitřní tepelnou izolaci rekonstruovaného objektu. In VII. Mezinárodní konference o stavebních materiálech - Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 78 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., OTRUSINA, M. Projev reologické anomálie ovlivněné chemizací. In Konference Speciální betony. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86604-00- 4.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Influence of plasticizing admixtures in concrete on hydratation heat liberation proces of cement. In I. international konference Non-traditional cement & concrete VUT Brno +UVAR- servis Brno. Brno: VUT Brno, 2002. s. 214 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

 • 2001

  ŠŤASTNÍK, S. Důsledky zateplení panelového domu na vlhkostní rozložení svislého obvodového pláště. In Recycling 2001. Brno: Společnost pro recyklaci, 2001. s. 110 ( s.)
  Detail

  DALÍK, J., ŠŤASTNÍK, S., ŘÍHA, J. Minimalizace ztrát prořezem a automatizace řízení při výrobě předpjatých dílců na dlouhých drahách. Stavební aktuality, 2001, roč. 19, č. 5, s. 20-24. ISSN: 0323- 2107.
  Detail

  ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů přístrojem na principu metody horkého drátu. In Stavebné materiály a skúšobníctvo. Bratislava: Orgware, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 0.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Verification of selected heat- technical properties during the hydration of cement in concrete mixture. In Quality and Rentability in building Industry. Košice: Technical Univerzity of košice, 2001. s. 556 ( s.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  BALÍKOVÁ, J., ZACH, J., ŠŤASTNÍK, S. VVZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. HT VI Experimenrální výzkum tepelných a vlhkostních charakteristik tepelných izolací při využívání odpadních surovin. Část S2 VYUŽITÍ ODPADNÍHO SKLA PRO TEPELNOU IZOLACI-VÝZKUM FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PĚNOVÉHO SKLA. VVZ MSM 261100008. VUT FAST Brno: k, 2001.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Influence of thermal stability on solar passive buildings. In Sustainable buildings & solar energy 2001. Brno: Technology Centre of the Academy of Science CR, 2001. s. 98 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Regulace průběhu vývinu hydratačního tepla u HPC. In Betonářské dny 2001. Pardubice: ČSB, 2001. s. 399 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Návrh průběhu betonáže s ohledem na trvanlivost betonu. In Sanace 2001. Brno: SSBK, 2001. s. 261 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J. Využití mineralizovaného dřevního recyklátu pro novodobé stavební konstrukce. In Recycling 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1848- 6.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T., ZACH, J. Tepelná náročnost stavebních konstrukcí. Stavitel, 2001, roč. 9, č. 4, s. 56 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Nestacionární plošné měřidlo. Stavitel, 2001, roč. 9, č. 8, s. 38 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Projevy nestacionární tepelné stability stavebních objektů. In Prastan 2001. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická společnost, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-88946-13- 1.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZACH, J., ZNAJDA, T. Racionální dimenzování tepelně izolační¨ ch vlastností obvodového pláště. In Construmat 2001. VUT V Brně, Fast: VUT V Brně, Fast, 2001. s. 146 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., ZNAJDA, T. Vliv průvzdušnaosti na kvalitu provedené stavby. In Quality 2001. DT Ostrava: DT Ostrava, 2001. s. J5 ( s.)ISBN: -.
  Detail

  ZNAJDA, T., ŠŤASTNÍK, S. Vliv průvzdušnosti na kvalitu provedené stavby, měření průvzdušnosti. In Jakost 2001. Dům Techniky Ostrava, 2001. s. J- 5 ( s.)ISBN: 80-02-01423- 5.
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., BALÍKOVÁ, J., VALA, J., ZACH, J., ZAJÍČEK, K., ZNAJDA, T. Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konsdtrukcích, DT6. 2001.
  Detail

  ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÍK, S., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., VÍTEK, L. Problematika fyzikálně mechanických charakteristik betonů při teplotním a mechanickém namáhání. In Betonářské dny 2001. Praha: 2001. s. 314 ( s.)ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

 • 2000

  ZNAJDA, T., ŠŤASTNÍK, S. Energetická náročnost a vnitřní tepelná pohoda stavebních objektů. In Snižování energetické náročnosti budov. Dům techniky Ostrava, s.r.o., 2000. s. 177 ( s.)ISBN: 80-02-01395- 6.
  Detail

 • 1999

  Šťastník, S. Podpora termografie při zajišťování tepelné ochrany budov. Stavitel, 1999, roč. 1999, č. -, s. 0 ( s.)ISSN: 1210- 4828.
  Detail

 • 1998

  DALÍK, J., DANĚČEK, J., ŠŤASTNÍK, S., VALA, J. On the Kiessl model of moisture transfer in porous media. 1998.
  Detail

  DALÍK, J., ŠŤASTNÍK, S. On a model of moisture and heat transfer in porous materials. In Sborník přednášek z vědecké konference STU Bratislava. Bratislava: Bratislava, 1998. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Vlhkostní stav a transfer vlhkosti zabudovanými tepelnými izolacemi ve stavebních konstrukcích. In konference o stavebních materiálech. Ostrava: Ostrava, 1998. s. 0 ( s.)ISBN: 80-02-01508- 8.
  Detail

 • 1995

  ŠŤASTNÍK, S. Tepelně technické projevy budov při aplikaci dodatečných zateplovacích systémů. In Construmat 1995. Praha: neuvedeno, 1995. s. 109 ( s.)
  Detail

  Dalík, J., Mencl, V., Šťastník, S. Modelování vlhkostního šíření ve vztahu ke vzniku poruch hydroizolace železobetonové konstrukce. In Hydroizolácie a asfaltové kryty vozoviek na mostoch. Podbánské: neuvedeno, 1995. s. 70 ( s.)
  Detail

  Šťastník, S., Drochytka, R., Pospíšil, O. Vliv teploty a difúze vodní páry na degradaci betonů pláště chladící věže. 1995, roč. 3, č. 1, s. 2 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Tepelně akumulační projevy budov jako systému při aplikaci dodatečných zateplovacích systémů obvodového pláště. In Technológia v stavebníctve. SR: neuvedeno, 1995. s. 172 ( s.)
  Detail

 • 1994

  ŠŤASTNÍK, S. Uspořádání svislé obvodové stěny budov z hlediska extrémního tepelně‑ akumulačního účinku. In Sborník věd. konference se zahraniční účastí Minimalizácia energetickej náročnosti budov. Košice: neuvedeno, 1994. s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1993

  Šťastník, S. Die physikalische Verbesserung der Funktionsfähigkeit des "umgekehrten" Daches durch rationälle Schichtanordnung. In Bauphysik. neuvedeno: neuvedeno, 1993. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Návrh obvodového pláště budov z hlediska extrémálního tepelně akumulačního projevu. In Sbornik 9. mezinárodní vědecké konference Žilina. Žilina: neuvedeno, 1993. s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1992

  Šťastník, S. Der Vergleich der einigen erleichterten Kunstoffarten aus dem Hinsichtspunkt ihrer Benutzungsfähigkeit in Kaltdachmantelaufbau. In neuvedeno. neuvedeno: neuveden, 1992. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S., BEZDÍČEK, P. Tepelně izolační a spojovací polystyrenová vložka pro vícevrstvé obvodové stěny. 1992, roč. 1992, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

  Šťastník, S. Lösung der instationären Wärmeleitung in allgemeinen mehrschichtigen Wandkonstruktionen. 1992, roč. 1992, č. -, s. sv. č. 3 ( s.)
  Detail

 • 1989

  ŠŤASTNÍK, S. Zur Problematik der Sandwichplatten. In Berichte der Bauakademie. Berlin: neuvedeno, 1989. s. 0 ( s.)
  Detail

  ŠŤASTNÍK, S. Příspěvek k vlhkostní problematice stavebních látek. In Sborník 10.věd.konf. VUT Brno. Brno: neuvedeno, 1989. s. 138 ( s.)
  Detail

 • 1988

  ŠŤASTNÍK, S. Sledování vlhkostních změn v pórobetonových stěnách. 1988, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1987

  BRANDŠTETR, J., ŠŤASTNÍK, S. Some new instruments and methods in solution calorimetry. In 4th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Jena: neuvedeno, 1987. s. 0 ( s.)
  Detail

  Šťastník, S., Brandštetr, J., Rovnaníková, P. Adiabatic calorimetr for the determination of heats of hydratation in binders. In 4th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Jena: neuvedeno, 1987. s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1986

  Šťastník, S. Vyzdívky cihlářských pecních vozů. 1986, roč. 1986, č. 4, s. 150 ( s.)
  Detail

 • 1985

  ŠAUMAN, Z., ŠŤASTNÍK, S. Possibilities of the theoretical Determination of the Cement Strength Value. In neuvedeno. Beijing, China: neuvedeno, 1985. s. 25 ( s.)
  Detail

  Šťastník, S., Šauman, Z. Řešení vztahů mezi fázovým a chemickým složením cementů a jejich fyzikálně‑ mechanickými vlastnostmi. 1985, roč. 1985, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1983

  MATOUŠEK, M., ŠŤASTNÍK, S. Vhodnost povrchových úprav s ohledem na vlhkostní režim obvodových stěn. 1983, roč. 1983, č. -, s. 101 ( s.)
  Detail

 • 1982

  Šťastník, S. Termistory pro měření a regulaci teplot. Zkušenosti s použitím termistorů pro měření velmi malých teplotních rozdílů. 1982, roč. 1982, č. -, s. 74 ( s.)
  Detail

 • 1979

  ŠŤASTNÍK, S. Možnosti použití stavebních hmot pro jednoplášťové střechy s obráceným pořadím vrstev. 1979, roč. 1979, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

  Šťastník, S., Terzijski, I. Nový způsob výpočtu teplotního útlumu stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0549. 1979, roč. 1979, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1977

  Šťastník, S. Stanovení některých vlastností hydraulických vápen termometrickou metodou. 1977, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1976

  Šťastník, S. Příspěvek ke stanovení hydratačního tepla cementů. 1976, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

 • 1975

  Bednařík, P., Šťastník, S. Rychlé termometrické stanovení CaO ve vápenopopílkových směsích. 1975, č. -, s. 0 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.