prof. RNDr. Ing.

Stanislav Šťastník

CSc. Ph.D.

FAST, THD – profesor

+420 54114 7507
stastnik.s@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Posouzení tepelné stability objektu jako systému dynamickou metodou s ohledem na vliv vegetační střechy , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Studium využití mikrovlnného záření pro vytvrzení pojivové složky při využití odpadních tepelně izolačních materiálů jako plniva, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vývoj výplňových lehčených směsí do keramických tvarovek s využitím převážně odpadních tepelně izolačních materiálů., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TH04030425, REIZO - Vývoj technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadů z izolačních materiálů, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2016

  Výpočtové modelování vysokoteplotního chování pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Využití vysokopopílkových betonů pro specifické oblasti stavebnictví, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium charakteristických vlastností samozhutnitelných betonů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Studium možností využití odpadního polyesteru pro výrobu stavebních izolačních materiálů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Inverzní úlohy pro zjišťování efektivních charakteristik stavebních materiálů se složitou vnitřní strukturou z experimentálních údajů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Výpočtové vyhodnocování kapilární vodivosti stavebních materiálů z nepřímých měření na trojrozměrných vzorcích, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Identifikace tepelných charakteristik stavebních materiálů za vysokých teplot, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Modelování dynamických tepelných projevů nízkoenergetických staveb s uplatněním slunečního záření, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TA02021231, Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz ., zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02010084, Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Optimalizace skladby tepelných izolací s využitím uzavřených vzduchových dutin a reflexních fólií, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Výpočtová a experimentální analýza účinků nesilového zatížení a degradace povrchové vrstvy ETICS, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace a rozšíření laboratorní úlohy - Kontinuální měření součinitele difúze vodní páry, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Výpočtová a experimentální identifikace tepelně technických vlastností stavebních materiálů a její spolehlivost , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Interakce nově používaných tepelně izolačních výrobků s klimatickým prostředím, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2003

  GA103/03/0839, Tepelně-izolační ověřování novodobých skladeb stavebních konstrukcí a materiálů budov, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail