Detail projektu

Studium možností využití odpadního polyesteru pro výrobu stavebních izolačních materiálů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Pro současné stavebnictví jsou typické snahy o snížení energetických vstupů a omezení spotřeby primárních surovin. Proto se do popředí zájmu dostávají materiály z recyklovaných či recyklovatelných surovin. Návrh projektu se zabývá studiem možností využití izolačních rohoží z odpadního polyesteru, jež mají značný potenciál nahradit izolační materiály z minerálních vláken. Projekt počítá nejen s laboratorním stanovením vlastností, ale také s ověřením hodnot po zabudování do stavební konstrukce a zhodnocením aplikačních možností.

Označení

FAST-J-15-2797

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Břicháček Pavel, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Čermák Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ČERMÁK, J. Možnosti využití odpadu z minerálních vláken v cementové maltě. In CONSTRUMAT 2015. 2015. s. 80-88. ISBN: 978-80-214-5205-3.
Detail

ČERMÁK, J. Studium využitelnosti odpadů z izolačních materiálů. In Studenti pro Jihomoravský kraj 2015. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2015. s. 11-11. ISBN: 978-80-87604-89-2.
Detail

ČERMÁK, J.; JOHN, J.; ŠŤASTNÍK, S. Možnosti využití odpadních termoplastů ve stavebnictví. Waste forum, 2016, č. 4, s. 202-208. ISSN: 1804-0195.
Detail

ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 20-25. ISSN: 2336-7148.
Detail

ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S. Properties of cement mortar with addition of mineral wool waste. Waste forum, 2015, no. 3, p. 212-218. ISSN: 1804-0195.
Detail