doc. Ing.

Robert Grepl

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OM – vedoucí odboru

+420 54114 2853
grepl@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011     doc., FSI VUT v Brně, habilitace 05/2011 v oboru Aplikovaná mechanika
 • 2000 – 2004     Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 1995 – 2000     Ing, FSI VUT v Brně, ÚMT, specializace mechatronika 
 • 1991 – 1995     SPŠ strojnická, Brno

Přehled zaměstnání

 • 2001 – souč.      FSI, VUT v Brně
 • 2001 –2008      Ústav termomechaniky, AVČR – výzkum a vývoj
 • 2001 – 02: Norsko    UMOE Schat–Harding, Rosendal; samostatný projekt testovací věže na navijáky pro záchranné čluny, konstrukce a vývoj, spolupráce s českými společnostmi (6 měsíců)
 • 1999: Dánsko    REDAN, Arhus; konstrukce a výpočty zařízení pro dálkové vytápění; komunikace s českými společnostmi
 • 1996: Rakousko    Tauernkraft A.G. Mayerhofen – údržba vodních elektráren; tvorba výkresové dokumentace v Autocadu

Pedagogická činnost

 • Vyučování předmětů: Kinematika, Dynamika, Pohonové soustavy, Řízené mechatronické soustavy, Mechanika manipulátorů
 • Zavedení a vyučování předmětu Kinematika a dynamika mechatronických systémů
 • Autor jedněch skript a několika elektronických studijních opor
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
 • Vedení Mechatronické laboratoře (MechLab, www.mechlab.cz)

Vědeckovýzkumná činnost

 • mechatronika, dynamika, kinematika
 • simulace a výpočty v prostředí Matlab, Simulink
 • modelování multi-body systémů (SimMechanics)
 • neholonomní systémy (aplikace na kolové roboty)
 • virtuální realita, VRML
 • real-time řízení v prostředí Simulink (Real-Time Toolbox, RT Windows Target, dSPACE)
 • lineární řízení (LQR), nelineární řízení (exaktní linearizace)
 • měření a řízení v LabVIEW

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014-dosud: pravidelné přednášky na University of Malta, Malta
 • 2014-dosud: pravidelné přednášky na Faculty of Mechatronics, Warsaw
 • 2014 přednášky na ICAM, Toulouse, France
 • 2013 přednášky na Faculty of Mechatronics, Warsaw
 • 2012 přednášky na Keimyung University, Daegu, Korea
 • 2009 přednášky na University of Malta (Erasmus programme)
 • 2009 přednášky na Ostfold University College, Faculty of Engineering, Sarpsborg
 • 2008 vědecko výzkumná stáž v Department of Mechanical and Automotive Engineering, Keimyung University, Daegu, Korea; vývoj algoritmů řízení škrticí klapky osobního automobilu
 • 2006 vědecko výzkumná stáž v Haptic and Advanced Robotics laboratory at Salford College, Manchester
 • 2006 jazykový projekt, Ostfold University College, Faculty of Engineering, Sarpsborg
 • 2005 vědecko výzkumná stáž v Izevsk State Technical University, Izhevsk
 • 2005 Malta - jazykový projekt
 • 2004 vědecko výzkumná stáž v Faculty of Mechatronics, Warsaw
 • 2003 vědecko výzkumná stáž v Faculty of Mechatronics, Warsaw
 • 2002 vědecko výzkumná stáž v Kiev Polytechnic, Institute, Kiev, Ukraine

Univerzitní aktivity

 • 2011 - 2017, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2010 - dosud: vedení mechatronické laboratoře (MECHLAB)
 • 2016 - dosud: pořádání mezinárodní letní školy IMSS

Spolupráce s průmyslem

Od roku 2010 vedení týmu MECHLAB a v jeho rámci realizace desítek zakázek pro firmy: Škoda Auto, BOSCH, Pistonpower, Danfoss, Siemens, UNIS, Prototypa, TES, ŽĎAS, FEI, ZKL, Knorr-Bremse, SIGMA Lutín, Technické muzeum v Brně, LAC, West media, VUES, VIDA science center, MUNI.

Zakázky realizovány v oblastech:

 • vývoj testovacích zařízení (nejen) pro automobilový průmysl
 • měřicí a speciální přístroje
 • desktop software
 • školení na míru v široké oblasti mechatronických témat
 • a další.

Projekty

 • 2018-2021 Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu, TH03010208
 • 2011-2015 ESPOSA hl. řešitel za VUT, projekt 7.RP
 • 2011 Zavedení a rozvoj integrovaného zkušenostního vyučování v bakalářském studiu strojního inženýrství spoluřešitel, FRVŠ, Rozvojový projekt
 • 2011 Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace dvou předmětů oboru Mechatronika, FRVŠ F1 2312/2011
 • 2010 Platforma pro výuku identifikace a řízení servopohonu s výraznou nelinearitou typu suché tření, spoluřešitel, FRVŠ G1
 • 2009-2012 Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu, spoluřešitel OPVK
 • 2009 Výuková laboratoř dynamiky mechatronických soustav, spoluřešitel, FRVŠ A 2009/974
 • 2006-2008 Výzkum simulačního a experimentálního modelování dynamiky mobilních kráčejících robotů, GAČR 101/06/P108

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

155

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

85

Citace ostatní (bez autocitací)

30