doc. Ing.

Robert Grepl

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OM – vedoucí odboru

+420 54114 2853
grepl@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • GREPL, R.: Experimental walking robot; Experimentální čtyřnohý kráčející robot. A2/713a. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.: Nekývající jeřáb; Testovací zařízení pro aktivní tlumení břemene s dvěma pohybovými osami. A2/713a. (funkční vzorek)
  Detail

 • VLACHÝ, D.; GREPL, R.: GPS sensor robotu; Sensorický modul GPS pro mobilní robot. A2/713a. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.: Testovací zař. pro servopohony; Zařízení pro testování dynamických vlastností malých servopohonů. A2/713a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 2
  Detail

 • GREPL, R.; ŠVEJDA, P.; ZEZULA, P.; VLACHÝ, D.: Robot Keywatko II.; Experimentální mobilní dvoukolový nestabilní robot. A2/713b. (funkční vzorek)
  Detail

 • KREJČÍ, P.; GREPL, R.; VLACH, R.: EPSM 1; Experimentální pohonová soustava pro simulace dynamických jevů v mechatronice. A2/619. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 2
  Detail

 • GREPL, R.; ČOUPEK, P.: RobotX; Mobilní robot s hybridním podvozkem. A2/713a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 2
  Detail

 • GREPL, R.: PoweUnit; Výkonový modul DC motoru. A2/713a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 2
  Detail

 • GREPL, R.: Řídicí jednotka (n x LPC2366); Multiprocesorová řídicí a sensorická jednotka mobilního robotu. A2/619. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 2
  Detail

 • GREPL, R.: TestStandABS; Zařízení pro testování a vývoj algoritmů jízdní stability vozidla. A2/619. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • GREPL, R.; VEJLUPEK, J.: PowerModule_0,9kW; Výkonový modul pro řízení servomotorů 0,9kW. A2/619. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • ČOUPEK, P.; GREPL, R.: Design mobilního robotu; Design experimentálního mobilního robotu. místnost A2/619 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1065. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1065, počet stažení: 2
  Detail

 • GREPL, R.; BEZDÍČEK, M.: DNOX; Testovacího zařízení pro vstřikovací trysky DNOX pro naftové motory osobních automobilů. Robert Bosch, ČB, s.r.o.. (prototyp)
  Detail

 • GREPL, R.: ODE analyser; ODE analyser. A2/619. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (software)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • TRÁVNÍČEK, I.; GREPL, R.: MFU168Tr; Multifunkční měřicí a záznamová jednotka. A2/619. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.; PETRUŠKA, J.; HOUFEK, L.: DoorKinematiX 1.0; DoorKinematiX 1.0. A2/713b. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (software)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • GREPL, R.; VEJLUPEK, J.; PETRUŠKA, J.; SOVA, V.: HydroValveUnit 1.0; Multifunkční programovatelný modul pro řízení hydraulických aktuátorů. A2/619. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.; VEJLUPEK, J.; PETRUŠKA, J.; ŠURANSKÝ, M.: E-SafetyValve; Elektronický pojistný ventil pro hydraulické kapaliny. A2/619. (funkční vzorek)
  Detail

 • VEJLUPEK, J.; LAMBERSKÝ, V.; GREPL, R.; MIKULKA, V.: AluCast TempMonitor; Monitorovací zařízení pro procesní kontrolu tepelného zpracování hliníkových odlitků. A2/714 (mechlab). (prototyp)
  Detail

 • GREPL, R.; BEZDÍČEK, M.: PumpDiagnostiX; Testovacího zařízení pro nádržové moduly osobních automobilů. Bosch ČB. (prototyp)
  Detail

 • GREPL, R.; SOVA, V.: HyMotionX; Autonomní programovatelné zařízení pro řízení proporcionálních hydraulických ventilů. A2/714b. (prototyp)
  Detail

 • VEJLUPEK, J.; GREPL, R.: KamnaKontrolUnit R1.0; Řídicí jednotka pohonu peletových kamen. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (prototyp)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUFEK, L.; PETRUŠKA, J.; GREPL, R.; FUIS, V.; KREJČÍ, P.: VOD; Vzduchový ovladač dveří. Poličské strojírny a.s. Polička 57212. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/, počet stažení: 1
  Detail

 • PALOUŠEK, D.; MACHÝČEK, D.; GREPL, R.; KREJČÍ, P.; VEJLUPEK, J.: Inkubátor 01; Bioinkubátor pro transport buněčných struktur. Funkční vzorek je umístěn: Laboratoř integrity genomu, Lékařská fakulta, Šlechtitelů 11 A, Místnost: 3.21, Olomouc Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=273. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=273, počet stažení: 2
  Detail

 • VEJLUPEK, J.; GREPL, R.; KREJCÍ, P.: ePDC8ch; Jednotka pro testování parkovacího asistenta 8ch. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (funkční vzorek)
  Detail

 • VEJLUPEK, J.; GREPL, R.; KREJCÍ, P.: ePDC12ch; Jednotka pro testování parkovacího asistenta 12ch. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLIMEŠ, D.; VEJLUPEK, J.; GREPL, R.: GelPicker; GelPicker. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.; VEJLUPEK, J.; MATEJÁSKO, M.: HAL_DC; Jednotka pro bezkontaktní testování DC motorů. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.; SPÁCIL, T.: 3Dplošina; 3D plošina pro testování nádržových modulů. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (prototyp)
  Detail

 • GREPL, R.; VEJLUPEK, J.; KLIMEŠ, D.; ŠURANSKÝ, M.; RIPEL, T.: ManipulatoRRRR; Manipulátor 4R. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREPL, R.; VEJLUPEK, J.; RIPEL, T.; KREJCÍ, P.; KLIMEŠ, D.; SOVA, V.: OXIpulátor; OXImetrický manipulátor. A2/714 (mechlab) ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669. (funkční vzorek)
  Detail

 • BRABLC, M.; MLYNÁŘ, V.; GREPL, R.; MELICHAR, R.; POSPÍCHAL, P.: Automatický lineární měřící systém ŽĎAS - L; Měřící systém lisů na úpravu železničních soukolí. Výsledek je umístěn v areálu firmy ŽĎAS a.s. ve Žďáru nad Sázavou, v hlavním skladu H32.. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V9_popis.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071_02-V9_popis.pdf, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.