doc. Ing.

Robert Grepl

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OM – vedoucí odboru

+420 54114 2853
grepl@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Patenty

 • 2015

  užitný vzor
  GREPL, R.; PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P.; VEJLUPEK, J.; MISTRÍK, M.; Univerzita Palackého, Olomouc, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Biologický inkubátor pro uchovávání a přepravu biologických vzorků, zejména buněčných kultur. 28195, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  GREPL, R.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení k identifikaci koncových poloh ventilů ovládaných solenoidem. 26072, užitný vzor. (2013)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  GREPL, R.; ČOUPEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Mobilní robot. 21781, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail