doc. Ing.

Robert Grepl

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OM – vedoucí odboru

+420 54114 2853
grepl@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  FV40203, Výzkum a vývoj nových technologií pro robotizovanou montáž a testování tankovacích a nabíjecích modulů automobilů a elektromobilů, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2018

  TH03010208, Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Aplikace moderních metod modelování, identifikace a rychlého prototypování řídicích systémů na výzkum a vývoj mechatronických zařízení, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Výzkum a vývoj mechatronických systémů s využitím metodiky "Model Based Design", zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Konstrukce a řízení manipulátoru pro biomedicínské aplikace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vývoj podpory pro automatické generování kódu pro platformu Cerebot MX7 cK , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Využití programovatelných hradlových polí při řízení reálných dynamických soustav: inovace dvou předmětů Mechatronika, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Modelování a řízení manipulátorů s vysokou rychlostí a přesností pohybu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  ESPOSA - Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, zahájení: 01.10.2011, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Návrh, testování a implementace řídicích algoritmů s využitím neline-árních modelů mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace dvou předmětů oboru Mechanika, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Využití nelineárního dynamického modelu pro pokročilé řízení mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Platforma pro výuku identifikace a řízení servopohonu s výraznou nelinearitou typu suché tření, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  EE2.3.09.0147, Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 31.08.2012
  Detail

  Výuková laboratoř dynamiky mechatronických soustav, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  GP101/06/P108, Výzkum simulačního a experimentálního modelování dynamiky mobilních kráčejících robotů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Simulační modelování a realizace řídící jednotky pro stabilizaci statické chůze dvounohého robotu, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Návrh a realizace sensorického systému malého experimentálního kráčejícího robotu, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  Vývoj flexibilního systému pro komplexní analýzu mechatronických mechanismů - G1, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail