Ing.

Radek Hranický

FIT, UIFS

ihranicky@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radek Hranický

Projekty

  • 2017

    Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
    Detail

    VI20172020062, Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 30.06.2020
    Detail