Ing.

Radek Hranický

FIT, UIFS

+420 54114 1288
ihranicky@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radek Hranický

Publikace

 • 2020

  HRANICKÝ, R. Forenzní analýza šifrovaných dat. DSM Data Security Management, 2020, roč. 2020, s. 0-0. ISSN: 1211-8737.
  Detail

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; VEČEŘA, V.; MÚČKA, M.; HORÁK, A.; BOLVANSKÝ, D.; ŽENČÁK, T. The architecture of Fitcrack distributed password cracking system, version 2. FIT-TR-2020-04, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2020. s. 0-0.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; RYŠAVÝ, O.; KOLÁŘ, D.; MIKUŠ, D. Distributed PCFG Password Cracking. In Computer Security - ESORICS 2020. Lecture notes in Computer Science. Guildford: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 701-719. ISBN: 978-3-030-58950-9.
  Detail | WWW

 • 2019

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; RYŠAVÝ, O.; KOLÁŘ, D. Distributed password cracking with BOINC and hashcat. Digital Investigation, 2019, roč. 30, č. 1, s. 161-172. ISSN: 1742-2876.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; MIKUŠ, D.; ZOBAL, L. Lámání hesel pomocí pravděpodobnostních gramatik. FIT-TR-2019-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2019. s. 0-0.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; LIŠTIAK, F.; MIKUŠ, D.; RYŠAVÝ, O. On Practical Aspects of PCFG Password Cracking. In Data and Applications Security and Privacy. Lecture Notes in Computer Science. Charleston: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 43-60. ISBN: 978-3-030-22478-3. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2018

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; VEČEŘA, V.; MÚČKA, M. The architecture of Fitcrack distributed password cracking system. FIT-TR-2018-03, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2018. s. 0-0.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; VEČEŘA, V.; MÚČKA, M. Distribuce výpočtů pro nástroj hashcat. FIT-TR-2018-04, Brno: 2018. s. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; VEČEŘA, V.; MATOUŠEK, P. Distributed Password Cracking in a Hybrid Environment. In Proceedings of SPI 2017. Brno: University of Defence in Brno, 2017. s. 75-90. ISBN: 978-80-7231-414-0.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; VEČEŘA, V. Distribuovaná obnova hesel. FIT-TR-2017-04: 2017. s. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2016

  HRANICKÝ, R.; MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O.; VESELÝ, V. Experimental Evaluation of Password Recovery in Encrypted Documents. In Proceedings of ICISSP 2016. Roma: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. s. 299-306. ISBN: 978-989-758-167-0.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; HOLKOVIČ, M.; MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O. On Efficiency of Distributed Password Recovery. The Journal of Digital Forensics, Security and Law, 2016, roč. 11, č. 2, s. 79-95. ISSN: 1558-7215.
  Detail | WWW

 • 2014

  HRANICKÝ, R. Rozšíření systému pro zákonné odposlechy. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 271-273. ISBN: 978-80-214-4923-7.
  Detail | WWW

  POLČÁK, L.; HRANICKÝ, R.; MARTÍNEK, T. On Identities in Modern Networks. The Journal of Digital Forensics, Security and Law, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 9-22. ISSN: 1558-7215.
  Detail | WWW

 • 2013

  POLČÁK, L.; HRANICKÝ, R.; MATOUŠEK, P. Hiding TCP Traffic: Threats and Counter-measures. In Security and Protection of Information 2013, Proceedings of the Conference. Brno: University of Defence in Brno, 2013. s. 83-96. ISBN: 978-80-7231-922-0.
  Detail | WWW

 • 2012

  HRANICKÝ, R. Podvržená data v počítačových sítích. In Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012. Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-4460-7.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.