Ing.

Radek Hranický

FIT, UIFS

ihranicky@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radek Hranický

Publikace

 • 2019

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; RYŠAVÝ, O.; KOLÁŘ, D. Distributed password cracking with BOINC and hashcat. Digital Investigation, 2019, roč. 2019, č. 30, s. 161-172. ISSN: 1742-2876.
  Detail | WWW

 • 2017

  HRANICKÝ, R.; ZOBAL, L.; VEČEŘA, V.; MATOUŠEK, P. Distributed Password Cracking in a Hybrid Environment. In Proceedings of SPI 2017. Brno: University of Defence in Brno, 2017. s. 75-90. ISBN: 978-80-7231-414-0.
  Detail | WWW

 • 2016

  HRANICKÝ, R.; MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O.; VESELÝ, V. Experimental Evaluation of Password Recovery in Encrypted Documents. In Proceedings of ICISSP 2016. Roma: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. s. 299-306. ISBN: 978-989-758-167-0.
  Detail | WWW

  HRANICKÝ, R.; HOLKOVIČ, M.; MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O. On Efficiency of Distributed Password Recovery. The Journal of Digital Forensics, Security and Law, 2016, roč. 11, č. 2, s. 79-96. ISSN: 1558-7215.
  Detail | WWW

 • 2014

  HRANICKÝ, R. Rozšíření systému pro zákonné odposlechy. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 271-273. ISBN: 978-80-214-4923-7.
  Detail | WWW

  POLČÁK, L.; HRANICKÝ, R.; MARTÍNEK, T. On Identities in Modern Networks. The Journal of Digital Forensics, Security and Law, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 9-22. ISSN: 1558-7215.
  Detail | WWW

 • 2013

  POLČÁK, L.; HRANICKÝ, R.; MATOUŠEK, P. Hiding TCP Traffic: Threats and Counter- measures. In Security and Protection of Information 2013, Proceedings of the Conference. Brno: Brno University of Defence, 2013. s. 83-96. ISBN: 978-80-7231-922- 0.
  Detail | WWW

 • 2012

  HRANICKÝ, R. Podvržená data v počítačových sítích. In Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012. Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 164-166. ISBN: 978-80-214-4460- 7.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.