Detail projektu

Certifikační autorita pro kyberbezpečnost

Období řešení: 01.07.2020 — 31.12.2020

O projektu

Cílem dílčího projektu je na základě navržených mechanismů a modelů zdílčího projektu Právní a organizační model certifikace dle nařízení o kybernetické bezpečnosti" vybudovat Certifikační autoritu pro kyberbezpečnost, nastavit mechanismus jejího provozu a připravit podklady pro její akreditaci pro certifikace vrámci případných národních a EU schémat. Součástní budování autority bude rovněž vypracování ekonomické analýzy proveditelnosti a modelu jejího financování.  

Popis anglicky
The objective of the sub-project is to build and establish a Cybersecurity assessment body based on proposed mechanisms and models developped in the sub-project "Legal and Organizational Model of Certification under the Cyber Security Act" . Part of authority building will also be an economic analysis of feasibility and a model of its financing. 

Klíčová slova
zákon o kybernetické bezpečnosti, dodržování kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní certifikace, standardy kybernetické bezpečnosti

Klíčová slova anglicky
cybersecurity law, cybersecurity compliance, security certification, cybersecurity standards

Označení

TN01000077

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2020 - 31.12.2020)
Hranický Radek, Ing.
- spoluřešitel (01.07.2020 - 31.12.2020)
Polčák Libor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav informačních systémů
- příjemce (15.05.2020 - 31.12.2020)
Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (15.05.2020 - 31.12.2020)
Ústav počítačové grafiky a multimédií
- spolupříjemce (15.05.2020 - 31.12.2020)
Ústav počítačových systémů
- spolupříjemce (15.05.2020 - 31.12.2020)
Výzkumné centrum informač. technologií
- spolupříjemce (15.05.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující (2020-07-01 - 2020-12-31)