doc. Ing.

Petr Holcner

Ph.D.

FAST, PKO – docent

+420 54114 7345
holcner.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  HOLCNER, P.; MACUR, J.; MIKOLÁŠEK, I. Zlepšení kapacity zipovacího úseku. In Zborník 9. Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. s. 36-42. ISBN: 978-80-554-1370-9.
  Detail

 • 2013

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics. PROMET– Traffic &Transportation, 2013, roč. 25, č. 2, s. 157-167. ISSN: 0353-5320.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  APELTAUER, J.; VŠETEČKA, M.; KRČMOVÁ, I.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Využití autonomních systémů při podrobném dopravně-inženýrském průzkumu křižovatek. Silniční obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 72-75. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

 • 2011

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; RADIMSKÝ, M. Využití mikroskopických simulačních nástrojů při statistickém popisu dopravního proudu. In Q-2011 Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic. 1. Žilina: 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0357- 1.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P. Simulations of two lane traffic model with chaotic behaviour. In SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, 2011. s. 150-156. ISBN: 978-80-01-04916- 7.
  Detail

 • 2010

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T. Určování trajektorie z akcelerometrického měření. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 19-24. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2009

  HOLCNER, P. Bezpečná vzdálenost mezi vozidly a simulace dopravního proudu. Stavební obzor, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 251-255. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  HOLCNER, P. Ověření Wiedemannova modelu dopravního proudu. Stavební obzor, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 270-272. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Pattern Formation in Traffic Microscopic Model. In Traffic and Granular Flow 07. Traffic and Granular Flow. Berlin: Springer- Verlag, 2009. s. 259-264. ISBN: 978-3-540-77073- 2.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Ověření některých modelů dopravního proudu. Silnice a železnice, 2009, roč. 4, č. 2, s. 51-54. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  HOLCNER, P. Nelineární jevy v dopravním proudu. Brno: VUT, 2009. s. 1-173.
  Detail

 • 2008

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Monitorování dopravního proudu - proč a jak?. Silnice a železnice, 2008, roč. 3, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Měření dopravního proudu pomocí GPS. In Družicové metody v geodetické praxi. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2008. s. 58-66. ISBN: 978-80-86433-44- 8.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS. In Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-01-04074- 4.
  Detail

 • 2007

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Traffic Flow Simulation and Anti- Congestion Control. In Advances in Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology. Katowice: Silesian University of Technology, 2007. s. 353-363. ISBN: 978-83-917156-6- 6.
  Detail

  APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M.; MACUR, J. Non- linear behavior of the microscopic traffic flow model. In Transport Science & Technology Congress TRANSTEC Prague. Prague, Czech Republic: Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, 2007. s. 377-394. ISBN: 978-80-01-03782- 9.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Přesné měření pohybu vozidel pohybu vozidel pomocí satelitních metod. Silniční obzor, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 65-69. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  HOLCNER, P. Hodnocení výuky, vědy a výzkumu. In Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 2. 9 ( s.)ISBN: 978-80-248-1580- 0.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Non- linear effects in traffic simulations. In Civil engineering. Iasi, Romania: Societatea Academica Matei- Teiu Botez, 2007. s. 26-39. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

 • 2006

  MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Celulární automaty v dopravních simulacích. Silniční obzor, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 14-19. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  APELTAUER, T.; MACUR, J.; HOLCNER, P.; KYSELÝ, M. Moderní trendy v dopravních simulacích. In 9. Mezinárodní konference: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: Společnost pro trvale udržitelný život - Regionální pobočka Karlovy Vary, 2006. s. 155-167. ISBN: 80-903634-1- 5.
  Detail

  HOLCNER, P. NELINEÁRNÍ VLASTNOSTI DOPRAVNÍHO PROUDU. Knižnice vědeckých prací VUT Brno. 2006. s. 1-84. ISSN: 0368- 6582.
  Detail

 • 2005

  HOLCNER, P.; JŮZA, P. Black Box - Elektronické záznamové zařízení. průběžná zpráva. vlastním tiskem, 2005. s. 1-23.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Modely dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 255-260. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Simulace dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 286-291. ISSN: 0322- 7154.
  Detail

  HOLCNER, P. Pozemní komunikace I., modul BM01- M02. Brno: FAST VUT Brno, 2005. s. 1-40.
  Detail

  HOLCNER, P. Pozemní komunikace I., modul BM01- M01. Brno: FAST VUT Brno, 2005. s. 1-35.
  Detail

 • 2003

  HOLCNER, P. Fraktálová analýza dopravního proudu. In 5. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST Brno, 2003. s. 55 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.