doc. Ing.

Petr Holcner

Ph.D.

FAST, PKO – docent

+420 54114 7345
holcner.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Chytré územní a dopravní plánování rozvojových lokalit , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Cílová intenzita pro optimalizaci řízení dopravního proudu automatizovanými regulačními telematickými systémy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Autobusová nádraží – cestující × vozidla × veřejný prostor, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2015

  GA15-15049S, Detekce stochastických univerzalit v nerovnovážných stavech sociofyzikálních systémů metodami teorie náhodných matic , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Statistické vyhodnocování trajektorie křižovatkových pohybů. , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Dopravní proud - závislost intenzity a rychlosti, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Zařízení pro obrazovou dokumentaci komunikací, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Využití analýzy videa při dopravně-inženýrských průzkumech křižovatek, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vytěžení dat z dispečerských systémů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Využití autonomních systémů při dopravních průzkumech, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vyhodnocování GPS měření za účelem kalibrace mikrosimulačních modelů., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Rychlá autobusová doprava, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Inovace předmětu "Moderní trendy v dopravním inženýrství", zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  CG743-068-120, Projektování silnic a dálnic s ohledem na ITS systémy, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  1F42I/004/110, Black Box, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 01.04.2007
  Detail