Detail publikace

Určování trajektorie z akcelerometrického měření

MACUR, J. HOLCNER, P. BUREŠ, J. APELTAUER, T.

Originální název

Určování trajektorie z akcelerometrického měření

Český název

Určování trajektorie z akcelerometrického měření

Anglický název

Determining trajectory from accelerometric measurement

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stále častěji se hovoří o dopravně-telematických aplikacích, které by mohly umožnit intenzivnější využití současné dopravní sítě při menší náročnosti ve srovnání s extenzivním rozvojem sítě. Všeobecně se předpokládá, že telematika zajistí vyšší bezpečnost provozu, umožní plynulou dopravu s vyloučením dopravních kongescí a sekundárně sníží spotřebu pohonných hmot. Bez pokročilých satelitních technologií určování polohy (nejznámějším příkladem je GPS, budoucím příslibem pak systém Galileo) se přitom žádná z aplikací tohoto druhu téměř jistě neobejde. Kromě satelitních měření se zde významně uplatňují akcelerometrická měření digitálními akcelerometry a inerciální měřicí systémy založené na gyroskopických měřeních. Současné použití více typů měření vede k nutnosti jejich integrace, což jsme ověřili při testovací jízdě v červenci roku 2009 na brněnském Masarykově okruhu.

Český abstrakt

Stále častěji se hovoří o dopravně-telematických aplikacích, které by mohly umožnit intenzivnější využití současné dopravní sítě při menší náročnosti ve srovnání s extenzivním rozvojem sítě. Všeobecně se předpokládá, že telematika zajistí vyšší bezpečnost provozu, umožní plynulou dopravu s vyloučením dopravních kongescí a sekundárně sníží spotřebu pohonných hmot. Bez pokročilých satelitních technologií určování polohy (nejznámějším příkladem je GPS, budoucím příslibem pak systém Galileo) se přitom žádná z aplikací tohoto druhu téměř jistě neobejde. Kromě satelitních měření se zde významně uplatňují akcelerometrická měření digitálními akcelerometry a inerciální měřicí systémy založené na gyroskopických měřeních. Současné použití více typů měření vede k nutnosti jejich integrace, což jsme ověřili při testovací jízdě v červenci roku 2009 na brněnském Masarykově okruhu.

Anglický abstrakt

It is assumed generally that telematics shall assure higher operational safety, enable continuous traffic excluding traffic congestions and secondarily, it shall decrease the fuel consumption. Without advance satellite technology for determining position (the well-known example is GPS, for future it shall be the promised Galileo system) no application of this type can do without this for sure. Apart from satellite measurements, the accelerometric measurement may be applied significantly here using digital accelerometers and inertial measurement systems based on gyroscopic measurements. Current use of more types of measurements shall lead to the need of their integration which has been verified during the test ride in July 2009 on the Masaryk circuit in Brno. This article describes details, results and conclusion of the measurements.

Klíčová slova

dopravní proud, GPS, telematické aplikace, dopravní inženýrství

Rok RIV

2010

Vydáno

22.03.2010

Nakladatel

KONSTRUKCE Media

Místo

Ostrava

Strany od

19

Strany do

24

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT48820,
 author="Jiří {Macur} and Petr {Holcner} and Jiří {Bureš} and Tomáš {Apeltauer}",
 title="Určování trajektorie z akcelerometrického měření",
 annote="Stále častěji se hovoří o dopravně-telematických aplikacích, které by mohly umožnit intenzivnější využití současné dopravní sítě při menší náročnosti ve srovnání s extenzivním rozvojem sítě. Všeobecně se předpokládá, že telematika zajistí vyšší bezpečnost provozu, umožní plynulou dopravu s vyloučením dopravních kongescí a sekundárně sníží spotřebu pohonných hmot. Bez pokročilých satelitních technologií určování polohy (nejznámějším příkladem je GPS, budoucím příslibem pak systém Galileo) se přitom žádná z aplikací tohoto druhu téměř jistě neobejde. Kromě satelitních měření se zde významně uplatňují akcelerometrická měření digitálními akcelerometry a inerciální měřicí systémy založené na gyroskopických měřeních. Současné použití více typů měření vede k nutnosti jejich integrace, což jsme ověřili při testovací jízdě v červenci roku 2009 na brněnském Masarykově okruhu.",
 address="KONSTRUKCE Media",
 chapter="48820",
 institution="KONSTRUKCE Media",
 journal="Silnice a železnice",
 number="1",
 volume="5",
 year="2010",
 month="march",
 pages="19--24",
 publisher="KONSTRUKCE Media",
 type="journal article"
}