doc. Ing. arch.

Petr Dýr

Ph.D.

FAST, ARC – docent

+420 54114 7449
dyr.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  ODBORNÉ ARCHITEKTONICKÉ EXKURZE - pozapomenutá významná česká a evropská architektura., zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2016

  Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zem. výroby v ČR, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Vývojové tendence vinařské architektury v České republice, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2003

  Estetika inženýrských staveb, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Výukový film Architektura zemědělských staveb, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Nové funkční využití smíšených zemědělských farem, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Průmyslové zóny města Brna v nové situaci , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail