doc. Ing. arch.

Petr Dýr

Ph.D.

FAST, ARC – docent

+420 54114 7449
dyr.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  DÝR, P. a kol. ARCH o architektúre a inej kultúre. ARCH, 2020, roč. 25, č. 10/2020, s. 1-68. ISSN: 1335-3268.
  Detail | WWW

  URBÁŠKOVÁ, H.; OBRŠÁLOVÁ, L.; DÝR, P. BUDOUCNOST VENKOVA. BUDOUCNOST VENKOVA. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020. s. 1-163. ISBN: 978-80-7623-049-1.
  Detail

 • 2019

  DÝR P.; MACHÁT J.;. ODBORNÉ ARCHITEKTOINICKÉ EXKURZE. Brno 2019: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2019. s. 1-25.
  Detail

 • 2017

  DÝR P., KRČÁLOVÁ I., ADAMOVSKÁ B. Vývojové tendence architektury inženýrských staveb v České republice. Vývojové tendence architektury inženýrských staveb v České republice. 2017. ISBN: 978-80-214-5545-0.
  Detail

  Geržová Y.; Dýr P.; Matoušková P.; Lukeš J.; Palík V.; Viskup M. Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zemědělské výroby v České republice. Architektonická perspektiva využití bývalých areálů zemědělské výroby v České republice. Brno: FAST VUT Brno, Ústav architektury, 2017. ISBN: 978-80-217-5458- 3.
  Detail | WWW

 • 2016

  DÝR, P.; DOROTJAKOVÁ, I. a kol. ALFA - ARCHITEKTONICKÉ LISTY ARCHITEKTÚRY STU. ALFA - ARCHITEKTONICKÉ LISTY FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU, 2016, roč. 21, č. 2, s. 1-54. ISSN: 1335-2679.
  Detail | WWW

  J.Šírková;P.Dýr a kol. ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017. ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017. 169. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2016. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-1- 1.
  Detail | WWW

  PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. a kolektiv autorů. 8th Architecture in Perspective. 8th Architecture in Pespective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 1-258. ISBN: 978-80-248-3940-0.
  Detail | WWW

  DÝR, P. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, 2016, č. 2/ 2016, s. 58-61. ISSN: 1212-0855.
  Detail | WWW

  DÝR, P.; VITKOVÁ, L.; DULENČÍN, J.; PÁSZTOR, P.; PETELEN, I.; SELCOVÁ, L. Informační listy FA STU Bratislava. Informačné listy FA STU Bratislava, 2016, roč. 23, č. 8/ 2016, s. 1-28. ISSN: 1337-2475.
  Detail

 • 2015

  J.Šírková;P.Dýr a kol. ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ 2016. Zemědělský kalendář 2016. 168. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., Brno, 2015. ISBN: 978-80-904388-6- 6.
  Detail | WWW

  PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. 7th Architecture in Perspective. In 7th Architecture in Pespective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 46-47. ISBN: 978-80-248-3802- 1.
  Detail

  NOVÝ, A.; DÝR, P. Výrobní stavby. In ARC + 10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. s. 16-19. ISBN: 978-80-214-5097- 4.
  Detail

  ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2015. Zemědělský kalendář 2015. mimo edici. Brno: Vadavatelství ZK, s.r.o., 2015. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-5- 9.
  Detail

  DÝR P.; HOSTINSKÝ D.;JEDRZEJKOVÁ I.;KASALOVÁ N.;PEKOVÁ P.;SKRÝVALOVÁ D.;ŠVÉDA P.;VOJTĚŠEK J.;. VÝVOJOVÉ TENDENCE VINAŘSKÉ ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE. VÝVOJOVÉ TENDENCE VINAŘSKÉ ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE. Brno: VUT FAST Brno, 2015. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-5275- 6.
  Detail

 • 2014

  DÝR, P. Architektura zemědělských staveb. ARCHITEKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1-50. ISBN: 978-80-7375-897- 4.
  Detail

  ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2014. Zemědělský kalendář 2014. mimo edici. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., 2014. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-4- 2.
  Detail

 • 2013

  ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2013. emědělský kalendář 2013. mimo edici. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., 2013. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-3- 5.
  Detail

  PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. a kol. Architektura v perspektivě 2013. In Architektura v perspektivě. bez edice. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 1-262. ISBN: 978-80-248-3148- 0.
  Detail

 • 2012

  DÝR, P. Současné formy užívání industriálních historických objektů. In SOUČASNÉ FORMY UŽÍVÁNÍ INDUSTRIÁNÍCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ. mimo edice. OSTRAVA: DK POKLAD OSTRAVA, 2012. s. 8-11. ISBN: 978-80-87079-25- 6.
  Detail

  DÝR, P. a kolektiv autorů. Komunikační a interaktivní platformy 2012. In Komunikační ainteraktivní platformy 2012. mimo edici. 2012. s. 56-60. ISBN: 978-80-7375-720- 5.
  Detail

  ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2012. Zemědělský kalendář 2012. mimo edici. Brno: Vydavatelství ZK, s.r. o, 2012. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-7- 3.
  Detail

 • 2010

  NOVÝ, A.; DÝR, P. a kol. ARC...+ 5 workshop. ARC...+ 5 workshop. mimo edici. Brno: Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně, 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-214-4151- 4.
  Detail

 • 2006

  DÝR, P. DIVADELNÍ SCÉNY V TOVÁRNÁCH. Urbanismus a územní rozvoj, 2006, roč. IX, č. 2, ISSN: 1212- 0855.
  Detail

 • 2005

  DÝR, P. Zemědělské stavby v České republice. Vývoj a budoucnost využití. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 1-30.
  Detail

 • 2004

  NOVÝ, A., DÝR, P., KNESL, J., PALACKÝ, J. Brownfields- šance pro budoucnost. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2004. 78 s. ISBN: 80-214-2697- 7.
  Detail

 • 2003

  DÝR, P. EUROPARK,MARIBOR,SLOVINSKO. Urbanismus a územní rozvoj, 2003, roč. VI., č. 4, s. 45-47. ISSN: 1212-0855.
  Detail

  HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VII. vědecká konference doktorandů. In VII. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. s. 1-156. ISBN: 80-214-2399- 4.
  Detail

 • 2002

  HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VI. vědecká konferernce doktorandů. In VI. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektura VUT v Brně, 2002. s. 1-164. ISBN: 80-214-2146- 0.
  Detail

 • 2001

  HRABEC, J.; DÝR, P. a kol. V. vědecká konference doktorandů. In V. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2001. s. 1-129. ISBN: 80-214-1890- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.