Detail projektu

ODBORNÉ ARCHITEKTONICKÉ EXKURZE - pozapomenutá významná česká a evropská architektura.

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Příprava a vydání textové a obrazové databáze významných vybraných druhů architektonických staveb renomovaných architektů Evropy vč. České republiky. Značná část je již publikována, databáze bude zaměřena na zajímavé architektonické realizace, které dosud nejsou dostatečně zmapovány a prezentovány. Od roku 2006 jsou k tomuto účelu pořádány odborné tematické architektonické exkurze do krajů České republiky a destinací Evropy, mající hlavní cíl vyhledávat kvalitní architektonická díla, dosud málo popsaná a publikovaná.

Označení

FAST-J-19-5992

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Machát Jan, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Odvárka Antonín, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav architektury
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

DÝR, P.; PEŘINKOVÁ, M. ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ 2019. In ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ 2019. OSTRAVA 2019: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ,KATEDRA ARCHITEKTURY, 2019. s. 1-336. ISBN: 978-80-248-4331-5.
Detail

DÝR P.; MACHÁT J.;. ODBORNÉ ARCHITEKTOINICKÉ EXKURZE. Brno 2019: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2019. s. 1-25.
Detail

DULENČÍN, J.; PAVLOVSKÝ, T.: Refurbishment Workshop Copenhagen/KEA Copenhagen school of design and technology. Kodaň (25.11.2019)
Detail