RNDr.

Pavel Popela

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – odborný asistent

+420 54114 2546
popela@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Moderní metody aplikované matematiky, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TIRSMZP719, Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Zhodnocení znečištění vodního ekosystému léčivy nejčastěji aplikovanými v České republice., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Pokročilé metody optimalizace návrhu stavebních prvků, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Využití moderních statistických metod pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Posouzení kontaminace životního prostředí vybranými polutanty a jejich zhodnocení moderními statistickými metodami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Moderní metody aplikované matematiky pro využití v technických vědách , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Využití pokročilých matematických metod pro návrh koncepce zpracování odpadů k výrobě obnovitelné energie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Multimediální podpora předmětu Optimalizační metody, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail