RNDr.

Pavel Popela

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – odborný asistent

+420 54114 2546
popela@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Ph.D., Universita Karlova Praha, matematicko-fyzikalní fakulta, katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, obor Ekonometrie
 • 1986, RNDr., Universita Jana Evangelisty Purkyně, přírodovědecká fakulta, katedra matematiky, obor Teorie systémů
 • 1984, prom.mat., Universita Jana Evangelisty Purkyně, přírodovědecká fakulta, katedra matematiky, obor Teorie systémů

Přehled zaměstnání

 • 1986- VUT FSI ÚM, odborný asistent
 • 1984-1986 VUT FSI ÚM, studijní pobyt

Pedagogická činnost

 • 1984- VUT v Brně, cvičení a později přednášky z předmětů MI - MIV, numerické metody a programování. Příprava a výuka předmětů zaměřených na aplikovanou statistiku a operační výzkum pro inženýrské obory.
 • 1993- přednášky optimalizace a matematického programování pro doktorandy inženýrských oborů.
 • 1993- přednášky a cvičení ve specializaci matematické inženýrství zaměřené na optimalizaci a její počítačovou podporu, na modely a metody finanční matematiky (od 2005), dále cvičení pro předměty aplikované statistiky a teorie pravděpodobnosti.
 • 1998-1999 Masarykova univerzita, výuka EMMI, EMMII
 • 2000 University of Malta, nelineární programování
 • 2001 University of Malta, dynamické programování
 • 2002 University of Malta, stochastické a dynamické programování
 • 2003 University of Malta, stochastické, dynamické a celočíselné programování
 • 2003-2010 Molde University College, optimalizační modely v AMPL, stochastické a dynamické programování
 • 2004 University of Malta, stochastické programování I a II, vybrané kapitoly: numerické metody pro statistiku a operační výzkum. 
 • 1997-2010 vedení 34 diplomových prací oboru matematické inženýrství.
 • 2006 vedení 3 diplomových prací zahraničních studentů při jejich stáži v Brně.
 • 2007-2010 vedení 4 bakalářských prací oboru matematické inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

 • optimalizační modely a metody,
 • stochastické programování,
 • aplikace operačního výzkumu,
 • aplikovaná pravděpodobnost a statistika

Akademické stáže v zahraničí

 • 2010 září-říjen - Molde University College - výzkumná spolupráce (prof. K. Haugen)
 • 2009 září - Molde University College - výzkumná spolupráce (prof. K. Haugen)
 • 2000-2004 University of Malta, Faculty of Science, Department of Statistics and Operations Research, hostující přednášející (příprava předmětů operačního výzkumu)
 • 1993-1994 University of Trondheim, Department of Operations Research and Economics, studijní pobyt

Univerzitní aktivity

 • 2005- člen Rady VŠ (místopředseda komise pro strategii, předseda od 2009, člen ekonomické komise): analytická činnost, oponentura kvantitativních metod a indikátorů hodnocení VŠ, vyžádaná oponentura modelů hodnocení VaV 2007 (např. podíl na statistické identifikaci nesrovnatelnosti hodnocení oborů do 2007 - znevýhodnění inženýrských oborů - napraveno RVV pro 2008), spolunominován RVŠ pro jednání o věcném záměru VŠ zákona (jaro 2009) a o DZ MŠMT na roky 2011-2015.
 • 2005- člen AS VUT předseda EK, člen AS FSI, analytická činnost v oblasti ukazatelů činnosti VŠ (rozbory ukazatelů nezaměstnanosti, vliv hodnotících faktorů žebříčků VŠ na postavení VUT a fakult,  simulace dopadů změn hodnocení na VUT a její fakulty společně s Ing. J. Roupcem), rozbory vlivu hodnot ukazatelů na rozpočty VUT a FSI.
 • 2002-2005 člen AS VUT předseda EK, člen AS FSI, spolupráce na analytice "Hevlínských tabulek" VUT. 
 • 1999-2002 člen AS VUT, člen AS FSI, předseda FK
 • 1996-1999 člen AS FSI (viz Statistická analýza příjmů na FSI)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005- člen předsednictva České statistické společnosti
 • 2004- člen Committee of Stochastic Programming

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2003 externí zkoušející pro Central Bank of Malta  
 • 2004 zvaný tutorial pro Ph.D. studenty: SP X konference Tucson, USA
 • 2007 zvané přednášky pro Spring School of Stochastic Programming pořádanou University of Bergamo, Itálie
 • 2010 externí zkoušející pro PhD. Biju Thapalia (MUC, Norsko)
 • 2010 organizator sekce a clen programoveho vyboru na XII International Conference on Stochastic Programming, Halifax (Canada)

Projekty

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu
 • 2006 - (2010) Výzkumné centrum 1M06047: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby - člen řešitelského týmu
 • 2009 řešitel česko-norského subprojektu projektu EHS.
 • 2010 řešitel česko-norského subprojektu projektu EHS.
 • Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

  30

  Citace ostatní (bez autocitací)

  55