Detail projektu

Využití moderních statistických metod pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Navrhovaný projekt navazuje na v současnosti již dvouletou spolupráci mezi fakultou chemickou a fakultou strojního inženýrství VUT. Během předešlých projektů se plně ukázaly možnosti využití pokročilých statistických metod pro řešenou problematiku. Již realizované výpočty poukazují na nutnost pokračování spolupráce, protože podporují aplikace pokročilých statistických metod při posuzování kontaminace životního prostředí, zejména nové přístupy k jejich interpretaci.

Označení

FCH/FSI-J-15-2896

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutná Michaela, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Bílková Zuzana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Haugen Kjetil Kare, prof., PhD
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Hejsková Pekárková Marie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Holešovský Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Hrabec Dušan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Kůdela Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Michálek Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Popela Pavel, RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav matematiky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

JÁROVÁ, K.; VÁVROVÁ, M.; KOLEČKÁŘOVÁ, A. Residues of selected antibiotics in the South Moravian Rivers, Czech Republic. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2015, vol. 36, no. 1, p. 100-105. ISSN: 0172-780X.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Linear musk compounds in waste water. 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region - Book of Abstract. 2015. p. 174 ( p.)
Detail