Ing.

Pavel Doležal

Ph.D.

FSI, ÚMVI OKM – odborný asistent

+420 54114 3189
dolezal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  FV30253, Výzkum a vývoj ekologických obalů pro valivá ložiska s vyšší užitnou hodnotou s ohledem na enviromentální technologie, ekoinovace a konzervace produktů, zahájení: 01.04.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  FV20642, Výzkum a vývoj soudečkových ložisek se zvýšenou životností pro offshorové větrné elektrárny, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 30.06.2020
  Detail

 • 2014

  7AMB14SK080, Korozní degradace hořčíkových slitin a jejich interakce s biologickými systémy , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Vliv degradačních procesů na strukturu a vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Mechanické charakteristiky slitiny hořčíku AZ 61 po korozní degradaci, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  MEB0810122, Studium korozní degradace a únavových vlastností hořčíkových slitin, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Multimediální podklady pro studium struktur kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GP101/09/P576, Únavové charakteristiky hořčíkových slitin po korozní degradaci, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  Inovace a rozvoj výukové metalografické laboratoře, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Studie difuze hliníku, železa, niklu a uhlíku ve svarových spojích , zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Inovace a rozvoj pro praktickou výuku hodnocení vlastností struktur materiálů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Inovace a rozvoj výukové laboratoře instrumentálních analytických metod, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail