Ing.

Pavel Doležal

Ph.D.

FSI, ÚMVI OKM – odborný asistent

+420 54114 3189
dolezal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • DOLEŽAL, P.; ČELKO, L.: Aluminizace ložiskových ocelí z kapalného prostředí. ÚMVI-oKM. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOLEŽAL, P.; ČELKO, L.: Alitosilitace ložiskových ocelí z kapalného prostředí. ÚMVI-o.KM. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; DOLEŽAL, P.: Aluminizace komerčně čistého niklu z kapalného prostředí. ÚMVI-o.SaFA. (funkční vzorek)
  Detail

 • PACAL, B.; ČECH, J.; LIŠKUTÍN, P.; DOLEŽAL, P.: tlak.hořčik; Technologie tlakového lití hořčíkových slitin ve vakuu. Kovolit a.s. Modřice. (ověřená technologie)
  Detail

 • PACAL, B.; ČECH, J.; DOLEŽAL, P.: tlakový hořčík; Technologie tlakového lití Mg-Al slitin do forem bez vakua při různých teplotách lití. Kovolit a.s. Modřice. (ověřená technologie)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.