• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Hlavní e-mail zmeskal@fch.vut.cz
Osobní číslo VUT 1528
 
Odeslat VUT zprávu

2017
Pokročilé materiály pro inovativní aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
Detail
Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
Detail
Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
Detail
2016
Nové materiály pro budoucí technologie, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
Detail
Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
Detail
2015
Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
Detail
Pokročilé materiály – chemie, technologie a jejich vlastnosti, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
Detail
Chemie je život 2015, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
Detail
2014
Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
Detail
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
Detail
2013
TA03010548, Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
Detail
Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
Detail
2012
Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
2011
Interakltivní multimediální sbírka příkladů základního kurzu fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
2010
Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
FR-TI1/144, Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin, zahájení: 30.09.2009, ukončení: 21.12.2013
Detail
2008
Videopresentace demonstračních úloh do přednášek z fyziky, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
Detail
2006
FT-TA3/048, Nanomateriály a funkcionální systémy na bázi DPP a CPP sloučenin pro elektronické přístroje, zahájení: 18.07.2006, ukončení: 31.12.2008
Detail
Inovace oborových praktik z Obrazového inženýrství a Fotografických procesů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
Měření tepelných vlastností látek - úloha do Praktika z fyziky , zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
2005
Studium vlastností mikroorganismů metodami obrazové analýzy, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
Detail
Fotoaktivní materiály pro molekulární spínač, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
Detail
2004
Internetový multimediální učební text pro výuku fyziky, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
Detail
2003
Vizualizace a 3D obrazová analýza videosekvencí růstu a dělení buněk, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
Detail
2002
Analýza pravosti cenin a identifikace falzifikátů, zahájení: 01.01.2002
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.