• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Hlavní e-mail zmeskal@fch.vut.cz
Osobní číslo VUT 1528
 
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
pondělí, 13:00 - 15:00, P/02/B3118 (Purkyňova 118, Brno 61200)
Garantované předměty
BCT_FYZ1 Fyzika I FCH, ÚFSCH , Česky, letní
BCT_FYZ2 Fyzika II FCH, ÚFSCH , Česky, zimní
DCO_MP Měření materiálových parametrů FCH, Česky, celoroční
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
BCT_FYZ1 Fyzika I
Přednáška
FCH, ÚFSCH , Česky, letní
BCT_FYZ2 Fyzika II
Cvičení, Přednáška
FCH, ÚFSCH , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Absolventi doktorského studia
doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Studium optických a fotoelektrických vlastností organických materiálů
Ing. Pavla Štefková, Ph.D. (2011)
téma dizertační práce: Studium tepelných vlastností materiálů
Ing. Veronika Schmiedová, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Studium optických a interferenčních jevů na tenkých vrstvách organických materiálů
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů
Ing. Petra Jeřábková, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy
Ing. Jan Haderka, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Studium vlastností hrubě disperzních soustav pomocí metod obrazové analýzy
Ing. Lenka Dohnalová, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Studium tepelných vlastností laminačních fólií fotovoltaických článků
 
Studenti doktorského studia
Ing. Denisa Valasová
téma dizertační práce: Studium tepelných vlastností PCM materiálů
Ing. Lucie Trhlíková
téma dizertační práce: Studium teplotních závislostí tepelných parametrů kompozitních materiálů a kapalin
Ing. Lucie Plesníková
téma dizertační práce: Studium vlastností tranzistorů na bázi iontových kapalin
Ing. Pavel Florián
téma dizertační práce: Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů
Ing. Tomáš Čuboň
téma dizertační práce: Studium optických a interferenčních jevů na tenkovrstvých strukturu s oxidy grafenu


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.