prof. Ing.

Oldřich Zmeškal

CSc.

FCH, ÚFSCH – profesor

+420 54114 9401, +420 54114 9406
zmeskal@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 13:00 - 15:00, 3118 (Purkyňova 464/118, Brno 61200)

Garantované předměty

BC_FYZ1Fyzika I
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BCT_FYZ2Fyzika II
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
DCO_MPMěření materiálových parametrů
Česky, celoroční, FCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Vyučované předměty

BC_FYZ1Fyzika I
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BCT_FYZ2Fyzika II
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Absolventi doktorského studia

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (2005)
téma dizertační práce: Studium optických a fotoelektrických vlastností organických materiálů

Ing. Pavla Štefková, Ph.D. (2011)
téma dizertační práce: Studium tepelných vlastností materiálů

Ing. Veronika Schmiedová, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Studium optických a interferenčních jevů na tenkých vrstvách organických materiálů

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů

Ing. Petra Jeřábková, Ph.D. (2010)
téma dizertační práce: Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy

Ing. Jan Haderka, Ph.D. (2009)
téma dizertační práce: Studium vlastností hrubě disperzních soustav pomocí metod obrazové analýzy

Ing. Lenka Dohnalová, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Studium tepelných vlastností laminačních fólií fotovoltaických článků


Studenti doktorského studia

Ing. Pavel Florián
téma dizertační práce: Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů

Ing. Lucie Maráčková
téma dizertační práce: Studium vlastností tranzistorů na bázi iontových kapalin