Detail projektu

Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, vlákny vyztužené polymerní kompozity a nové organické nízkomolekulární materiály.

Označení

FCH-S-18-5194

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Bednárek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Beranová Denisa, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Bránecký Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Březina Matěj, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Buchtík Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Drábiková Juliána, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Drevený Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ehlich Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Florián Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Galvánková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hadzima Branislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hajzler Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Halaksa Roman, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Havlica Jaromír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Janča Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kotrla Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Koutný Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kratochvíl Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kratochvíl Matouš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Krystýnová Michaela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Maráčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Minda Jozef, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Palovčík Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Pecháčková Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Plichta Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ptáček Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Richtár Jan, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Tumová Šárka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vlasák Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

BERANOVÁ, D.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; SNOP, R. Release of ammonia from conventional power plant fly ash after the introduction of SNCR process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; TKACZ, J.; PTÁČEK, P. The influence of starting materials´ solubility on tobermorite structure formation under the hydrothermal conditions. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 29–31 May 2018, Blansko-Češkovice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Blansko-Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and Mechanical Properties of a-CSi:H Thin Films Prepared from Tetravinylsilane Monomer by Plasma Polymerization. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 127-127. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠILER, P. Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium. In International Conference Building Materials , Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; JANČA, M. Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J.; PTÁČEK, P. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Čežkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail