• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.

Hlavní e-mail starha@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2571
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M. Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples. AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, roč. 50, č. 4, s. 352-363. ISSN: 0278-6826.
Detail | WWW
 
2015
ŠTARHA, P.; MATOUŠEK, R.; ZIKMUND, T. Measuring velocity of passing vehicle by utilising image processing. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 21, s. 165-168. ISSN: 1803- 3814.
Detail
 
2014
ŠTARHA, P.; MARTIŠEK, D.; MATOUŠEK, R. Numerical Method of Object Reconstruction Using Moment Method. In Mendel 2014. 2014. s. 241-248. ISBN: 978-80-214-4984- 8.
Detail
ČÁSLAVKOVÁ, P.; POSPIECH, M.; ŠTARHA, P.; KAMENÍK, J.; SALÁKOVÁ, A.; TREMLOVÁ, B.; ŘEZÁČOVÁ LUKÁŠKOVÁ, Z. Verwendung der Bildanalyse für die Bewertung des Anschnitts der Rohwurstsorte Poličan. FLEISCHWIRTSCHAFT, 2014, roč. 94, č. 6, s. 88-93. ISSN: 0015-363X.
Detail
NEČAS, D.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; DRUCKMÜLLER, M.; SKLÁDAL, P.; ŠTARHA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Qualitative Analysis of Film Thickness in Rolling EHD Contact by Fluorescence Technique. In Modern Methods of Construction Design. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, 2014. s. 615-622. ISBN: 978-3-319-05202- 1. ISSN: 2195- 4356.
Detail | WWW
ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H. Decomposition of a Bunch of Objects in Digital Images. Lecture Notes in Computer Science, 2014, roč. 2014(8466), č. 5, s. 146-157. ISSN: 0302- 9743.
Detail
 
2013
NEČAS, D.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; DRUCKMÜLLER, M.;SKLÁDAL, P.; ŠTARHA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Qualitative Analysis of Film Thickness in Rolling EHD Contact by Fluorescence Technique. In Book of Proceedings of 54th International Conference of Machine Design Departments. Springer, 2013. s. 513-520. ISBN: 978-80-7372-986- 8.
Detail
LÍZAL, F.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; HOPKE, P.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M. Measurement of Fiber Deposition in a Human Lung Model by Phase Contrast Microscopy with Automated Image Analysis. Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 3/ 4, s. 187-194. ISSN: 1802- 1484.
Detail
ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J. APPLICATION OF ADAPTIVE RADIAL Application of Adaptive Radial Convolutional Filter. In Mendel 2013. Brno: 2013. s. 357-362. ISBN: 978-80-214-4755- 4.
Detail
 
2012
LÍZAL, F.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; HOPKE, P.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M. Measurement of Fiber Deposition in a Human Lung Model by Phase Contrast Microscopy with Automated Image Analysis. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 133-136. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
Detail
 
2011
ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; TREMLOVÁ, B. Numerical Analysis of Color Hue Component in Digital Images. In Mendel 2011. Mendel Journal series. Brno: 2011. s. 497-503. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
Detail
KARPÍŠEK, Z.; ŠTARHA, P. Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 89-97. ISSN: 1210- 8022.
Detail
 
2008
VOSTATKOVÁ, K.; BARANYIOVÁ, E.; ŠTARHA, P. Postnatální vývoj projevů chování štěňat. In Ochrana zvířat a welfare 2008. Brno: 2008. s. 509-513. ISBN: 978-80-7305-046- 7.
Detail
VOSTATKOVÁ, K.; ŠTARHA, P.; KALÁB, P.; BLAHOVÁ, J.; BARANYIOVÁ, E. Postnatal Development of the Urine Cortisol/ Creatinine Ratio in the Dog. ACTA VETERINARIA BRNO, 2008, roč. 77, č. 4, s. 509-513. ISSN: 0001- 7213.
Detail
 
2007
TREMLOVÁ, B.; POSPIECH, M.; HUBÁLKOVÁ, Z.; ŠTARHA, P.; MALCOVÁ, V.; RENČOVÁ, E. Quantitative histological analysis of model samples. ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, 2007, roč. 58, č. 1/ 2, s. 405-408. ISSN: 0003- 925X.
Detail
 
2006
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; POSPIECH, M.; RANDULOVÁ, Z.; PAŽOUT, V. Histologické vyšetření mechanicky získaného drůbežího masa. In Hygiena Alimentorum XXVII. 2006. s. 263-266. ISBN: 80-7148-055- X.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; POSPIECH, M.; BUCHTOVÁ, H.; RANDULOVÁ, Z. Histological Analysis of different kinds of mechanically recovered meat. ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, 2006, roč. 57, č. 5/ 6, s. 85-91. ISSN: 0003- 925X.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUŇKA, F.; GISTINGROVÁ, Z.; HRABĚ, J. The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples. ACTA VETERINARIA BRNO, 2006, roč. 75, č. 2, s. 419-425. ISSN: 0001- 7213.
Detail
 
2005
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUCHTOVÁ, H. Comparison of merphological and chemical parameters of different kinds of mechanically recovered meat. In 46.Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene". Garmish- Partenkirchen: DVG Service GmbH, 2005. s. 655-659. ISBN: 3-938026-60- X.
Detail
HÁJEK, D.; KOLÁŘ, P.; MAINI, P.; ŠTARHA, P. Extracellular volume regulation and growth. Medical Hypotheses, 2005, roč. 64, č. 2, s. 303-306. ISSN: 0306- 9877.
Detail
KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; VLKOVÁ, E. Utilization of mathematical processing of retinal images with use of adaptive contrast control (ACC) method to detect quantity of vascular endings. European Journal of Ophthalmology, 2005, roč. 15, č. 6, s. 782-786. ISSN: 1120- 6721.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P.; BUŇKA, F.; GISTINGROVÁ, Z.; HRABĚ, J. Using image analysis to determine size and shape of fat globules in soft cheeses. In 46.Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene". Garmish- Partenkirchen: DVG Service GmbH, 2005. s. 660-665. ISBN: 3-938026-60- X.
Detail
 
2004
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Kvantitativní histologické stanovení kostní tkáně v masných výrobcích pomocí analýzy obrazu. Veterinářství. Profi Press, s.r.o. GJ, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 652-655. ISSN: 0506- 8231.
Detail
 
2003
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Bone tissue determination in meat products by use of Image analysis. Fleischwirtschaft International, 2003, č. 2, s. 47-53. ISSN: 0179- 2415.
Detail
KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M. Význam matematického zpracování obrazu u diabetické retinopatie. Česká a slovenská oftalmologie, 2003, č. 3, s. 160-170. ISSN: 1211- 9059.
Detail
KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M. Importance of mathematical analysis of the retina image in diabetic retinopathy. Importance of mathematical analysis of the retina image in diabetic retinopathy. Česká a slovenská oftalmologie, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 160 ( s.)ISSN: 1211- 9059.
Detail
 
2002
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Histometric evaluation of meat products - determination of area and comparison of results obtained by histology and chemistry. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2002, č. 3, s. 101-106. ISSN: 1212- 1800.
Detail
KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M. The Importance of Mathematical Processing of Retinal Images in Diabetic Retinopathy. European Journal of Ophthalmology, 2002, č. 2, s. 167-167. ISSN: 1120- 6721.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Histometric Evaluation of Meat Products - Determination of Size and Number of Objects. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2002, č. 5, s. 175-180. ISSN: 1212- 1800.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Die qualitative und quantitative histologische Untersuchung der Geflügelfleischprodukte. In 42. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene". Giessen: Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V., 2002. s. 663-669. ISBN: 3-935747-11- X.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Využití anlýzy obrazu při histologickém vyšetření masných výrobků. Digitální mikroskopie a analýza obrazu. In Digitální mikroskopie a anlýza obrazu. Praha: 2002.
Detail
KOLÁŘ, P.; ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; VLKOVÁ, E.; DRUCKMÜLLER, M. The Importance of Mathematical Processing of Retinal Images in Diabetic Retinopathy. 2002.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Využitie analýzy obrazu pre stanovenie kostného tkaniva v mäsových výrobkoch. In Hygiena Alimentorum XXIII, Zborník prednášok a posterov. Košice: University of Veterinary Medicine, 2002. s. 60-65. ISBN: 80-7148-049- 5.
Detail
KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M. Hodnocení stupně závažnosti diabetické retinopatie pomocí matematické analýzy obrazu sítnice. 2002.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Die Bewertung der histologischen Methoden zum Nachweis der pflanzlichen Bestandteile in den Fleischerzeugnissen mit Rücksicht auf die Anwendung des Bild-Analyse- System. In 43.Arbeitstagung des "Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene", Vorträge und Poster. Giessen: DVG Service GmbH, 2002. s. 838-942. ISBN: 3-936815-59- 3.
Detail
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Histologické stanovení rostlinných součástí v masných výrobcích - kvantitativní hodnocení analýzou obrazu. In XXXII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Sborník. Brno: VFU Brno, 2002. s. 73-75. ISBN: 80-7305-438- 8.
Detail
 
2001
TREMLOVÁ, B.; ŠTARHA, P. Kvantitativní histologické vyšetření masných výrobků - využití obrazové analýzy. In Sborník - XXXI. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno: VFU Brno, 2001. s. 102-102. ISBN: 80-7305-420- 5.
Detail
MENCL, V., ŠTARHA, P., KULÍSEK, K. Řízení jakosti procesů v době provozu stavebních objektů. In Jakost 2001. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s.r.o., 2001. s. E- 4 ( s.)ISBN: 80-02-01423- 5.
Detail
KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M. Matematické zpracování obrazu sítnice a jeho využití v diagnostice a terapii diabetické retinopatie. 2001.
Detail
TREMLOVÁ, B., ŠTARHA, P. DAS BILD-ANALYSE- SYSTEM UND IHRE ANWENDUNG FÜR LEBENSMITTELUNTERSUCHUNG. In 41. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes "Lebensmittelhygiene". Garmisch- Partenkirchen: Offset Kőhler KG - Kiesweg 23 - 35396 Giessen, 2001. s. 582 ( s.)ISBN: 3-930511-93- 2.
Detail
KOLÁŘ, P.; HÁJEK, D.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLER, M. Matematické zpracování obrazu sítnice metodikou identifikace kapilárních zakončení. 2001.
Detail
 
2000
ŠTARHA, P.; HÁJEK, D.; KARÁSKOVÁ, J.; KOLÁŘ, P.; DRUCKMÜLLER, M.; VLKOVÁ, E.; SOUČEK, P. The Identification of Capillary Endings in Proliferative Rethinopathy. In Computer Assisted Fundus Image Analysis. Internet: Internet, 2000. s. 16-19.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.