Detail publikace

Aplikace adaptivniho radiálního konvolučního filtru

ŠTARHA, P. DRUCKMÜLLEROVÁ, H. BĚLKA, M. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J.

Originální název

APPLICATION OF ADAPTIVE RADIAL Application of Adaptive Radial Convolutional Filter

Český název

Aplikace adaptivniho radiálního konvolučního filtru

Anglický název

APPLICATION OF ADAPTIVE RADIAL Application of Adaptive Radial Convolutional Filter

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This contribution deals with a method of adaptive filtration of images with a significant amount of adaptive noise caused by application of adaptive multiscale histogram equalization, e.g. with the Adaptive Contrast Control method { ACC. The proposed numerical method is applied to identification and further analysis of microscopic fibers in images of filter samples from a model of human airways. The method is compatible with the methodology of the World Health Organization.

Český abstrakt

Článek se zabývá matematickou metodou adaptivní filtrace aditivního šumu v obraze, který je velmi zesílen užitím metody ACC (Adaptive Contrast Control). Metoda ACC nám umožňuje zvýraznit určité velikosti struktur v obraze. Obě metody se využívájí pro identifikaci a analýzu snímků mikroskopických vláken v modelu lidských dýchacích cest.

Anglický abstrakt

This contribution deals with a method of adaptive filtration of images with a significant amount of adaptive noise caused by application of adaptive multiscale histogram equalization, e.g. with the Adaptive Contrast Control method { ACC. The proposed numerical method is applied to identification and further analysis of microscopic fibers in images of filter samples from a model of human airways. The method is compatible with the methodology of the World Health Organization.

Klíčová slova

zpracování obrazu, adaptivní konvoluce, identifikace vláken, dýchací cesty

Rok RIV

2013

Vydáno

28.06.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4755-4

Kniha

Mendel 2013

Číslo edice

18

Strany od

357

Strany do

362

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT104263,
  author="Pavel {Štarha} and Hana {Druckmüllerová} and Miloslav {Bělka} and František {Lízal} and Jan {Jedelský}",
  title="APPLICATION OF ADAPTIVE RADIAL Application of Adaptive Radial Convolutional Filter",
  annote="This contribution deals with a method of adaptive filtration of images with a significant amount of adaptive noise caused by application of adaptive multiscale histogram equalization, e.g. with the Adaptive Contrast Control method { ACC. The proposed numerical method is applied to identification and further analysis of microscopic fibers in images of filter samples from a model of human airways. The method is compatible with the methodology of the World Health Organization.",
  booktitle="Mendel 2013",
  chapter="104263",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="june",
  pages="357--362",
  type="conference paper"
}