Mgr.

Michaela Bátorová

CESA – asistent

Michaela.Batorova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Michaela Bátorová

Publikace

 • 2019

  BÁTOROVÁ, M.; BLAHUTKOVÁ, M.; PERIČKOVÁ, L. Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice. In Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů. Plzeň: Západočeské univerzity v Plzni, 2019. s. 80-96. ISBN: 978-80-261-0838-2.
  Detail | WWW

 • 2018

  MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; KUMPÁN, P. A case study to analyse swimming techniques in front crawl, backstroke, breaststroke and butterfly stroke using a novice inertial measuring method with accelerometers and gyroscopes. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: MUNI Press, 2018. s. 365-373. ISBN: 978-80-210-8917-4.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J.; BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J. Speed Analysis of the Breastroke Pull-out Using SwIMU System. International Conference of Sport, Health and Physical Education Book of Abstracts. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018. s. 56-56. ISBN: 978-80-7561-143-7.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M. Analysis of Swimming Biomechanics by Jaroslav Motyčka and his team between the years 1960 - 2017. XIIIth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Program & Book of Abstracts. Tsukuba: 2018. s. 70-70.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M. Relation Between the Speed of Front Crawl Swimming with Either the Arms Only or Flutter-kicking in Group of Junior Category Male Swimmers. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: MUNI Press, 2018. s. 118-124. ISBN: 978-80-210-8917-4.
  Detail | WWW

  BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H. Kvalitativní analýza plavecké techniky pomocí Micro Electro Mechanikal System se synchronním video záznamem. 2018.
  Detail

 • 2017

  BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J., JANURA, M. Development of an analysis of swimming techniques using instrumentation and the development of a new measurement method at Brno University of Technology. Journal of Human Sport and Exercise, 2017, roč. 11, č. 1, s. 146-158. ISSN: 1988-5202.
  Detail | WWW

  MENDZÁK, P.; BÁTOROVÁ, M. Úroveň plavecké zdatnosti študentov na vysokých školách. In Pohybový aparát a zdraví 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 115-123. ISBN: 978-80-7315-265-9.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; BRÍDLOVÁ, L.; PODOLÁK, M. Analýza výkonnosti amatérských veslařů na veslařských trenažerech v akademickém roce 2016/2017. In Pohybový aparát a zdraví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 135-145. ISBN: 978-80-7315-265-9.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; BÁTORA, B.; PODOLÁK, M.; NOVÁKOVÁ, S. Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017. In Pohybový aparát a zdraví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 124-134. ISBN: 978-80-7315-265-9.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Changes in speed and efficiency in the front crawl swimming technique at 100m track. Journal of Human Sport and Exercise, 2017, roč. 2016, č. 11, s. 168-175. ISSN: 1988-5202.
  Detail | WWW

 • 2016

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H. Možnosti využití moderních technologií v diagnostice plavecké techniky. In Kondičný tréning v roku 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 404-417. ISBN: 978-80-8141-138-0.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H. Biomechanical analysis of front crawl arm stroke and leg kick by Tachograph measuring system. Annals of Ovidius University Constanta-Series Physical Education and Sport/Science, 2016, roč. 16, č. 2, s. 293-300. ISSN: 2285-7788.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J.; BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J. Development of variables of 11 competitive swimmers on a 100m freestyle track. In SPORT AND HEALTH. ZBORNIK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA „SPORT I ZDRAVLJE“. Tuzla: University of Tuzla, 2016. s. 12-16. ISSN: 2303-8551.
  Detail

 • 2015

  BÁTOROVÁ, M. Plavání studentů se specifickými potřebami - metodická příručka. Plavání studentů se specifickými potřebami - metodyická příručka. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-221. ISBN: 978-80-214-5210-8.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Komparace charakteristik čtyř plaveckých způsobů. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 191-196. ISBN: 978-80-7435-557-8.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; BÁTOROVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Tanečně pohybová výchova u studentů vysokých škol se specifickými potřebami. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl. PaedDr. Lubomír Král, PhD.,PaedDr. Eva Králová, Ph.D.,RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.,RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita, 2015. s. 27-36. ISBN: 978-80-8075-711- 3.
  Detail

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M. Kinematic and dynamic analysis of swimming technique of czech national team in years 2009-2015. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 390-405. ISBN: 978-80-210-8129-1.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Changes in efficiency and speed of front crawl swimming technique of junior swimmers aged between 14 and 19 years old - a case study. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 439-447. ISBN: 978-80-210-8129-1.
  Detail | WWW

 • 2014

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M.; BÁTOROVÁ, M. Komparace výsledků měření a vyhodnocování rychlosti plavání seniorské a juniorské reprezentace ČR v letech 2011 a 2012. In Pohybové aktivity ve vědě a praxi (Konferenční sborník). Karolinum. 2014. s. 255-263. ISBN: 978-80-246-2654- 3.
  Detail

 • 2013

  ŠOPÍKOVÁ, J.; KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; HANUŠOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M.; BRŮŽKOVÁ, L.; BÁTOROVÁ, M.; ENGELOVÁ, L. Pohybové aktivity na prodej: tři profesní specializace v oblasti managementu. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2013, roč. 22, č. 1, s. 55-56. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  ŠOPÍKOVÁ, J.; BÁTOROVÁ, M.; BRŮŽKOVÁ, L. Pohybové aktivity při zdravotním omezení. Pohybové aktivity při zdravotním oemzení. 2013. ISBN: 9788021447332.
  Detail

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Kinematic and dynamic analyses of swimming. In Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-24. ISBN: 978-80-210-6640- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.