Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

FAST, TST – odborný asistent

+420 54114 7993
mohapl.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Problematika dopravy prefabrikovaných dílců pro zelené střechy, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Možnosti prefabrikace v procesu zelených střech, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Optimalizace funkčního prototypu a rozvoj skladby vegetační šikmé střechy za účelem technologického a konstrukčního hodnocení ve vybrané lokalitě České Republiky, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Optimalizace technologie provádění a ověření skladby konstrukce na modelu šikmé zatravněné střechy za účelem hodnocení stability a použitelnosti ve vybrané lokalitě České Republiky, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Metodika posuzování dlouhodobého chování základní a finální vrstvy vnějšího kontaktního zateplovacího systému, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Dovybavení měřící techniky pro výukovou laboratoř Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail