Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

FAST, TST – odborný asistent

+420 54114 7993
mohapl.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Patenty

  • 2018

    užitný vzor
    MOHAPL, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Kontejner pro přepravu srolovaných travních koberců. 31929, užitný vzor. (2018)
    Detail