Detail projektu

Optimalizace technologie provádění a ověření skladby konstrukce na modelu šikmé zatravněné střechy za účelem hodnocení stability a použitelnosti ve vybrané lokalitě České Republiky

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Cílem projektu je optimalizovat a modifikovat šikmé zatravněné střechy, která bude podléhat veškeré současné stavební legislativě v ČR. Během výroby modelu bude stanoven optimální postup realizace a vhodné opatření pro dlouhodobě udržitelný funkční stav této střešní konstrukce. Na tomto modelu bude následně ověřeno základní tepelně technické chování navržené konstrukce a zkoumány klimatické vlivy prostředí ovlivňující její stálost. Koncept navržené skladby vychází z řešitelem navržené modifikováné islandské skladby.

Označení

FAST-J-15-2733

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Selník Petr, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Dvořák Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Majsniar Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Mohapl Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Selníková Klára, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. The Study of the Experimental Facility ,,EnviHut” focused on the Roofing. In Young Scientist. YS 2016. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 52-56. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In SPACE. Košice: TUKE, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-2643-6.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEDLIVÁ, H. Designing and Testing of the Recycled Vegetative-Retention Layer of the Vegetative Upper Skin of the Pitched Roof. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 824.67, p. 67-76. ISSN: 1660-9336.
Detail

SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016). Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2017. p. 78-85. ISBN: 978-80-553-2643-6. ISSN: 1877-7058.
Detail

VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Souvrství vegetační střechy s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken. 29556, užitný vzor. (2016)
Detail

VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Souvrství vegetační střechy retenční s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken. 29525, užitný vzor. (2016)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.: Green Roof Test Platforms; Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
Detail