Ing.

Martin Hudec

FSI, EÚ OFE

+420 54114 2343
hudec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Hudec

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Pedagogická činnost

  • 2006, Hydromechanika (cvičení), Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství.

Vědeckovýzkumná činnost

  • Výzkum kaskádových mříží.