Ing.

Martin Hudec

FSI, EÚ OFE

+420 54114 2343
hudec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Hudec

Projekty

 • 2017

  Multifyzikální úlohy mechaniky tekutin, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Inovativní tekutinové stroje, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Vířivé proudění a vírové struktury při proudění kapalin., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Rozšíření pracovní oblasti hydraulických strojů., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace počítačové učebny Odboru fluidního inženýrství V.Kaplana, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace prvků hydraulických strojů , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Kavitující vírové struktury a jejich závislost na okrajových podmínkách, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Pohyb reálné tekutiny, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Inovace a rozvoj praktických cvičení v oblasti hydromechaniky, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Optimalizace vtokových vírů pro vírovou turbínuliv , zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail