Ing.

Martin Hudec

FSI, EÚ OFE

+420 54114 2343
hudec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Hudec

Tvůrčí aktivity

 • HALUZA, M.; HUDEC, M.; HABÁN, V.: COS U 1582 - 23; Čerpadlo COS U 1582-23. Zkušebna OFI VK, c3, 207 a EMP Slavkov. (prototyp)
  Detail

 • HALUZA, M.; HUDEC, M.: F 20 Nam Pung; Návrh oběžného kola Francisovy trubiny pro elektrárnu Nam Pung, Thajsko. Zkušebna OFI VK EÚ. (prototyp)
  Detail

 • HALUZA, M.; HUDEC, M.; POCHYLÝ, F.; SLOUPENSKÝ, Z.: EMC; Vývoj odstředivého vícestupňového čerpadla pro čerpání emulzí. laboratoř OFI V.K. VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • ŠTIGLER, J.; HUDEC, M.; SVOZIL, J.: Optimalizované koleno; Optimalizované pravoúhlé koleno. C3/207. (funkční vzorek)
  Detail

 • DANČÁK, Z.; POCHYLÝ, F.; HUDEC, M.: Harmonické čepadlo; Harmonické čerpadlo. FSI, VUT v Brně, OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HUDEC, M.: Umělá hladina; Umělá hladina k aeraci vodních nádrží. FSI, VUT V Brně, laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; STEJSKAL, J.; HALUZA, M.; HUDEC, M.: Inducer; Odstředivé čerpadlo s inducerem. FSI, VUT v Brně, laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; ČEJKA, P.; HUDEC, M.: Mebránové čerpadlo; Membránové čerpadlo se zatopeným lineárním motorem. FSI VUT v Brně, laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; JÁCHYM, J.; HUDEC, M.: Plunžrové čerpadlo; Plunžrové čerpadlo se zatopeným lineárním motorem. FSI, VUT v Brně, laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; DANČÁK, Z.; HUDEC, M.: Harmonické čerpadlo; Čerpadlo s rotujícím lopatkovým věncem (Harmonické čerpadlo). FSI, VUT v Brně, laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; KOUTNÝ, L.; HABÁN, V.: Dvoustupňová vírová turbína; Dvoustupňová vírová turbína. Laboratoř OFIVK. (funkční vzorek)
  Detail

 • SLUŠE, J.; POCHYLÝ, F.; HUDEC, M.: Protiběžné sinusové čerp.; Sinusové čerpadlo s protiběžnými rotory. VUT v Brně, FSI. (funkční vzorek)
  Detail

 • HABÁN, V.; HUDEC, M.; HIMR, D.; NOVÁKOVÁ, N.; POCHYLÝ, F.: Tlumič talkových pulsací; Tlumič samobuzených tlakových pulsací ventilu. ČEPRO,a.s. STŘED středisko 664 47 Střelice, Brněnská 729/2. (ověřená technologie)
  Detail

 • HABÁN, V.; HUDEC, M.: OT-09-2013; Zařízení a postup pro měření tvaru paprsku za dýzou Peltonovy turbíny. C3/207 Těžká hydraulická laboratoř. (ověřená technologie)
  Detail

 • HABÁN, V.; HUDEC, M.; POCHYLÝ, F.: FV-10-13; Zařízení pro stanovení interakce oběžného kola s volnou hladinou. VUT-FSI-EÚ-OFI VK Technická 2, C3/207. (funkční vzorek)
  Detail

 • ČELKO, L.; HALUZA, M.; KLAKURKOVÁ, L.; HUDEC, M.; JULIŠ, M.; HUZLÍK, R.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; ŠVEJCAR, J.: CavitPow 13-01; Prototyp zařízení pro přípravu magneticky vodivých prášků s využitím kavitace - CavitPow 13-01. laboratoře - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana. (prototyp)
  Detail

 • HUDEC, M.; FIALOVÁ, S.; POCHYLÝ, F.; FIC, M.; HABÁN, V.; GAŠIĆ, M.: Kotoučky pro nesmáčivost; DESIGN ZKUŠEBNÍCH KOTOUČŮ PRO NANÁŠENÍ HYDROFOBNÍCH A OLEJOFOBNÍCH VRSTEV. C3/207. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUDEC, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; FIC, M.; FIALOVÁ, S.: Měřící zařízení pro kotoučky; MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DISIPACE ENERGIE A OVĚŘENÍ VLIVU SMÁČIVOSTI NA ZTRÁTOVÝ MOMENT ROTUJÍCÍHO KOTOUČE ČÁSTEČNĚ ZANOŘENÉHO DO VODY. C3/207. (ověřená technologie)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; ONDRŮŠEK, Č.: Smárt čerpadlo; Hybridní čerpací systém. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana - laboratoř. C3/0207. (funkční vzorek)
  Detail

 • BURDA, R.; POCHYLÝ, F.; HUDEC, M.; FIALOVÁ, S.: Peristaltické čerpadlo; Peristaltické čerpadlo. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana. (funkční vzorek)
  Detail

 • SIMANDL, M.; POCHYLÝ, F.; HUDEC, M.; FIALOVÁ, S.: Vířivé čerpadlo; Bezucpávkové vířivé čerpadlo. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.